HODNOCENÍ POSTURÁLNÍ STABILITYAKCELEROMETREM TriTrac-R3D


Evaluation of post uralstability by anaccelerometer Tri Trac -R3D.

Accelerometer TriTrac–R3D is used in monitoring of the kinetic activity (mostly locomotion) in space.The objective of this study was to determine if TriTrac can monitor kinetic activity without locomotionand if it monitors deflections on a stable and on an unstable platform. The study group containedforty-seven individuals; each of them had Tritrac – R3D attached to the right (SIAS) spina illiacaanterior superior.Tested individuals completed gait on stable and unstable platform.The study groupcompared males and females, sports people, and individuals not involved in sports.The results showthat the device can record body deflections during gait and differences between platforms. On theunstable platform, the deflections of SIAS were greater than on the stable platform. No significantdifference of the center of gravity deflection was noted between males and females. Individuals notinvolved in sports presented with smaller deflections on the stable platformthan did sportsindividuals.No difference was noted on the stable platform between these individuals.

Key words:
accelerometer, postural stability, Posturomed


Autoři: E. Žujová 1;  I. Vařeka 2,3
Působiště autorů: Katedra funkční antropologie a fyziologie FTK, Univerzita Palackého v Olomouci vedoucí: prof. RNDr. J. Riegrová, CSc. 2Lázně Luhačovice a. s. generální ředitel: ing. J. Krůžela, Csc. 3Katedra fyzioterapie a algoterapie FTK, Univerzita Palackého v Olomouci 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 109-111.
Kategorie: Články

Souhrn

Akcelerometr TriTrac-R3D je určen pro monitorování pohybové aktivity (většinou lokomočníhocharakteru) v prostoru. Cílem práce bylo zjistit, zda je TriTrac-R3D schopen monitorovat pohybovouaktivitu bez lokomočního charakteru a zda dokáže zaznamenat rozdíly ve výchylkách na stabilnía nestabilní plošině. Testovaný soubor tvořilo 47 probandů, kterým byl připevněn TriTrac-R3D napravou SIAS (spina illiaca anterior superior). Probandi absolvovali chůzi na stabilní a nestabilníplošině. Byly porovnávány rozdíly mezi muži a ženami a sportovci a nesportovci. Výsledky měřeníukázaly, že přístroj je schopen zaznamenat výchylky těla při chůzi na místě i rozdíly mezi plošinami.Na nestabilní plošině byly větší výchylky SIAS než na stabilní plošině, mezi muži a ženami nebyl vevýchylkách těžiště rozdíl, nesportovci vykazovali na stabilní plošině menší výchylky než sportovci,na nestabilní plošině mezi nimi nebyl rozdíl.

Klíčová slova:
akcelerometr, posturální stabilita, Posturomed

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se