MOŽNÉ RIZIKÁ KÚPELNEJ LIEČBY U PACIENTOV VYŠŠIEHO VEKU


Possible Risks ot Spa Treatment in Patients ot Advanced Age

Spa treatment markedly improves the quality ot lite also in people above 70 years ot age, theretore advanced age is no contraindication ot spa treatment. Elderly patients with compensated ischaemic heart disease tolerate well also hyperthermal procedures. The total load ot spa treatment must however respect ot errors are elderly patients who come to the spa without their medical documentation, torget their drugs at home and cannot remember important data trom their case-history. Examples ot possible risks ot spa treatment in patients ot advanced age are demonstrated on three case-records.

Key words:
spa treatment, spa reaction, elderly people, ischaemic heart disease


Autoři: J. Čelko;  J. Zálešáková
Působiště autorů: Slovenské liečebné kúpele, a. s., Trenčianske Teplice Riaditel': doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc. Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2002, No. 2, pp. 49-51.
Kategorie: Články

Souhrn

Kúpel'ná liečba zretel'ne zlepšuje kvalitu života aj I'ud'om starším ako 70 rokov, preto vyšší vek nie je kontraindikáciou kúpel'nej liečby. Starší pacienti s kompenzovanou ischemickou chorobou srdca dobre tolerujú aj hypertermálne procedúry. Celková záťaž kúpel'nou liečbou však musí rešpektovať stav kardiovaskulárneho ústrojenstva. Zvýšené riziko omylov prináša vyšetrenie starších pacientov, ak prichádzajú do kúpel'ov bez zdravotnej dokumentácie, zabudnú si doma lieky a nevedla si spomenúť na dóležité údaje z anamnézy. Prípady možného rizika kúpel'nej liečby u pacientov vyššieho veku sú demonštrované na troch kazuistikách.

Klíčová slova:
Kúpel'ná liečba, kúpel'ná reakcia, starší ľudia, ischemická choroba srdca

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se