PELOIDY V BALNEOTERAPII


P e l o i d s i n b a l n e o t h e r a p y

After a brief history of the use of peloids in medicine, the authors discuss the technical processingand preparation of peloids for therapeutic use. They explain in detail the mechanical and thermop-hysical effects of peloid procedures on the human organism and mention their correct prescriptionwithin the framework of comprehensive spa treatment along with instructions for correct preparationof baths, peloid packs and tampons. The authors try to explain the effect of peloids on the skin, andtheir chemical and antibacterial action. They enumerate forms of lege artis peloid therapy. They alsodraw attention to so-called peloid procedures, which lack corresponding effect of peloid applicationson the human organism. In conclusion indications of peloid therapy are given.

Key words:
balneotherapy, peloids, technical processing and preparation, mechanical


Autoři: J. Benda
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 2, pp. 82-91.
Kategorie: Články

Souhrn

Po krátké historii o používání peloidů v lékařství bude pojednáno o technickém zpracování a přípra-vě peloidů pro léčebné aplikace. Podrobně jsou vysvětleny mechanické a termofyzikální účinkypeloidních procedur na lidský organismus a uveden jejich správný předpis v rámci komplexníholázeňského léčení spolu s návodem, jak správně připravovat kašovité koupele, peloidní zábalya tampony. Je učiněn pokus o vysvětlení účinků peloidů na kůži, chemického a antibakteriálníhoúčinku. Jsou vyjmenovány aplikační formy pro lege artis prováděnou peloidní terapii. Bylo téžukázáno na tzv. peloidní procedury, které nemají odpovídající účinek peloidních aplikací na lidskýorganismus. Závěrem jsou uvedeny indikace k peloidní terapii.

Klíčová slova:
balneoterapie, peloidy – historie, technické zpracování a příprava, me-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se