ELEKTROMYOGRAFICKÁ A KINEZIOLOGICKÁANALÝZA VOJTOVA TERAPEUTICKÉHO PRINCIPU


E l e c t r o m y o g r a p h i c a n d k i n e s i o l o g i-c a l a n a l y s i s o f V o j t a ’ s t h e r a p e u t i c p r i n c i p l e

The article summarizes the most important results of research where by means of polyelectromy-ography individual variable motor reactions to stimulation of Vojta pressure points were expressedobjectively. These reactions were partly associated with certain changes in the state of conscious-ness. Polyelectromyographic studies revealed that the temporal sequence of activation of musclesis not always the same but that the motor manifestations follow always the same objective. Theauthors indicate possible future trends of research of the problem.

Key words:
Vojta’s principle, reflex therapy, pressure stimulation, trigger zones, poly-


Autoři: D. Pavlů;  F. Véle;  L. Havlíčková
Působiště autorů: Katedra fyzioterapie UK FTVS Praha
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 2, pp. 74-77.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek shrnuje nejdůležitější výsledky výzkumu*, ve kterém pomocí polyelektromyografickéhovyšetření byly objektivizovány individuálně variabilní motorické reakce na stimulaci tlakových bodůpodle Vojty. Tyto reakce byly zčásti provázeny určitými změnami stavu vědomí. Polyelektromyogra-fické studie ukázaly, že časový sled zapojování svalů není vždy stejný, ale že motoric ký projev zřejměsleduje vždy stejný cíl. Autoři naznačují další možné směry výzkumu dané problematiky.

Klíčová slova:
Vojtův princip, reflexní terapie, tlaková stimulace, spoušťové zóny,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×