VLIV ORTÉZY KOLENNÍHO KLOUBU NA NÁRŮSTPŘÍTLAČNÉ SÍLY PATELOFEMORÁLNÍHOSKLOUBENÍ


h e i n f l u e n c e o f k n e e o r t h o t i c s o n t h ep r e s s u r e d i s t r i b u t i o n o f t h e p a t e l l o - f e m o r a l j o i n t

Article is dealing with an incerease of patelofemoral force as a result of reaction of the knee braceon the patella. It tries to respond to the question how much the reaction of knee brace increases thestress in patello-femoral joint during ordinary locomotional movements. It also deals with the essenceof patellar opening in the knee brace which is supposed to decrease the force on patella.Four serially produced braces determinated for involvement of patelofemoral joint compactnessavailable on our market were compared.Magnitude of the reaction between brace and patela was scanned by a sensor from conductingelastical material in four positions during walking in range from 0 to 50 degrees.Realization of the experiment brought these results:– with growing flexion of the knee joint increases the force on patella;– measurement did not certify big differences of the reaction in relation to material or constructionof the brace;– forces arisen by an aplication of the knee brace reacting like additional load with patello-femoraljoint are negligible in comparison with the force of patello-femoral joint. Therefore it is not necessaryto require the patellar opening on judged type of braces.

Key words:
patell-ofemoral joint, patello-femoral force, knee brace


Autoři: H. Tvrdíková;  M. Chalupová
Působiště autorů: Katedra anatomie a biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha ;  ved. katedry: doc. ing. Stanislav Otáhal, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2000, No. 1, pp. 6-10.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá nárůstem přítlačné patelofemorální síly v důsledku působení ortézy kolenníhokloubu na patelu. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry zvyšuje silové působení ortézy zátěžpatelofemorálního kloubu během normálních lokomočních pohybů, a je-li z tohoto důvodu opodstat-něná přítomnost patelárního otvoru, který má silové působení ortézy na patelu redukovat.Byly porovnány čtyři sériově vyráběné ortézy určené pro postižení patelofemorálního skloubenídostupné na našem trhu.Velikost síly vyvíjené ortézou na patelu byla snímána senzorem z vodivého elastického materiáluve čtyřech polohách v rozmezí rozsahu pohybu kolenního kloubu při chůzi (0 – 50° flexe).Provedený experiment přinesl tyto závěry:– se stoupající flexí kolenního kloubu roste přítlačná síla ortézy na patelu;– měření neprokázalo velké rozdíly ve velikosti síly vyvíjené ortézou na patelu v závislosti namateriálu ani konstrukci ortézy;– síly vznikající v důsledku aplikace ortézy a působící jako přídavné zatížení patelofemorálníhokloubu jsou ve srovnání s přítlačnou silou patelofemorálního skloubení zanedbatelné, a z tohotodůvodu není třeba vyžadovat u posuzovaného typu ortéz kolenního kloubu existenci patelárníhootvoru.

Klíčová slova:
ortéza, kolenní kloub, patelofemorální kloub

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se