VESTIBULÁRNÍ REHABILITACE


V e s t i b u l a r R e h a b i l i t a t i o a

The authors report on their experience with vestibular rehabilitation. Vertigo is the second mostfrequent general symptom and everybody has some experience with it. The ability to maintainequilibrium is due to the harmonious activity of three systems: vestibular, visual a nd somatosensory.Vestibular rehabilitation is a system of exercise and manoeuvres which stimulate compensatorymechanisms of the organism or build new stereotypes of equilibrium. The basic mechanisms areadaptation and substitution.Practical implementation of vestibular rehabilitation is the concern of specialized rehabilitationdepartments. After detailed otoneurological examination and elimination of an obvious organic factorthe type of rehabilitation strategy is defined. Evaluation is by subjective and posturographic methods.The results, i.e. a better equilibrium and reduction of vertigo, in the authors’ group was, similarly asin the literature, recorded in 86 % patients. Vestibular rehabilitation is effective regardless of age,sex and the period of the patient’s complaints. Some protocols of exercise and results of posturo-graphic assessment are presented.

Key words:
vertigo, vestibular rehabilitation, examples of protocols


Autoři: V. Lejsková 1;  M. Lejska 2
Působiště autorů: Rehabilitační oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, přednosta: prim. MUDr. B. Müllerová2 AUDIO-Fon centr, Otoneurologická ambulance, Brno, přednosta: prim. MUDr. M. Lejska, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 4, pp. 125-130.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je pojednáno o zkušenostech s vestibulární rehabilitací. Závratě jsou druhým nejčastějšímobecným příznakem vůbec a určitou zkušenost s nimi má každý člověk. Schopnost udržovatrovnováhu je dána harmonickou činností tří systémů: vestibulárního, vizuálního a somatosenzoric-kého.Vestibulární rehabilitace je systém cvičení a manévrů, které povzbuzují kompenzační mechanismyorganismu, příp. budují nové rovnovážné stereotypy. Základními mechanismy jsou adaptacea substituce.Praktické provádění vestibulární rehabilitace je v rukou specializovaných rehabilitačních pracovišť.Po podrobném otoneurologickém vyšetření a vyloučení jasné organicity je stanoven typ rehabilitačnístrategie. Hodnocení se provádí jednak subjektivně a jednak pomocí posturografie.Výsledky, tedy zlepšení rovnovážné schopnosti a omezení vertiginózního stavu, bylo v našemsouboru ve shodě s literaturou u 86 % pacientů. Vestibulární rehabilitace je účinná bez ohledu navěk, pohlaví i délku potíží pacienta. Jsou přiloženy některé cvičební protokoly a výsledky posturo-grafického měření.

Klíčová slova:
závratě, vestibulární rehabilitace, příklady protokolů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se