VÝZNAM POSTURY V KINEZITERAPEUTICKÝCHKONCEPTECH ZAMĚŘENÝCH NA PORUCHYPOHYBOVÉHO APARÁTU


Importance of Posture in Kinesitherapeutic Concepts Focused on Disordersof the Motor Apparatus

In the submitted paper the author draws attention to some in this country little known kinesitherapeuticconcepts focused on elimination of poor posture as an important prerequisite for alleviatingcomplaints in some orthopaedic, gynaecological, pneumological and neurological disorders. A basicapproach of this type is that of the French kinesitherapist F. Mézičres – „Method Méziééres“elaborated further into the concept of „Global postural re-education“ (Ph. Souchard), „Posturalreconstruction“ (M. Nissand), „GDS“ (G. Denys-Struyf), the „Method of muscle chains“ (L. Busquet).The basic therapeutic element of these methods is individually selected stretching of muscle chainswith active – sometimes painful – perseverance in the stretched position. This is combined with othermeasures. The author also draws attention to the American alternate concept of „Postural integration“(J. Painter), which in addition to stretching of muscles comprises also massage, mobilization ofbreathing and psychological and emotional factors.

Key words:
postural re-education, muscle chains, method Mézičres


Autoři: D. Pavlů
Působiště autorů: Katedra fyzioterapie FTVS UK, Praha
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1999, No. 1, pp. 18-20.
Kategorie: Články

Souhrn

V předloženém sdělení je poukázáno na některé u nás málo známé kineziterapeutické koncepty,zaměřené na odstranění vadného držení těla jako důležitého předpokladu pro terapeutické ovlivněníobtíží při řadě ortopedických, gynekologických, pneumologických a neurologických poruch. Základ-ním přístupem tohoto druhu je koncept francouzské kineziterapeutky F. Mézičresové – metodaMézičres, na níž dále navazují koncepty globální posturální reedukace (Ph. Souchard), posturálnírekonstrukce (M. Nissand), GDS (G. Denys-Struyf), metoda svalových řetězců (L. Busquet).Principiálním terapeutickým elementem těchto metod je individuálně volené protahování svalovýchřetězců s aktivní – někdy i bolestivou – výdrží v protažených pozicích. K tomu pak přistupují některádalší opatření. Dále je poukázáno na americký alternativní koncept posturální integrace (J. Painter),který vedle protahování svalů zahrnuje též masáže, mobilizaci dýchání i psychologické a emocio-nální ovlivňování.

Klíčová slova:
posturální reedukce, svalové řetězce, metoda Mézičres

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se