PŘÍRODNÍ OXID UHLIČITÝ V BALNEOTERAPII


Natural Carbon Dioxidein Balneotherapy . I. Carbon Dioxide Baths

After presenting historical data on the use of natural carbon dioxide in balneotherapy for dry carbon dioxide baths the authors deal with the effects of carbon dioxide baths on the human organism. They describe ful carbon dioxide baths and deal in detail with different methods of partial carbon dioxide baths incl. carbon dioxide showers. The evaluation of effects of one partial carbon dioxide bath on the upper or lower extremities in peripheral vascular diabetic syndrome was focused on changes of the blood pressure, changes of the pulse rate and skin temperatures at various sites on both extremities and changes recorded by ultrasonographic measurement of the systolic pressure at the ankle. The authors compared the effects of partial carbon dioxide baths on the upper extremities with the reflex response to Hauffe-Schweninger baths on the upper extremities. In the conclusion the authors submit indications for carbon dioxide baths.

Key words:
natural carbon dioxide , full and partial carbon dioxide baths, immediate effects of partial carbon dioxide baths on the extremities, ischaemia of the lower extremnities indications for carbon dioxide baths


Autoři: J. Benda;  G. Dipoldová
Působiště autorů: OLOP ÚP VZP ČR Lázeňské sanatorium Royal, Mariánské Lázně
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 1998, No. 4, pp. 166-175.
Kategorie: Články

Souhrn

Po seznámení s historickými údaji o vývoji použití přírodního oxidu uhličitého v balneoterapii k su- chým uhličitým koupelím bylo pojednáno o účincích plynových uhličitých koupelí na lidský organis- mus. Byly popsány celkové plynové uhličité koupele a podrobně pojednáno o různých způsobech provádění částečných plynových uhličitých koupelí včetně uhličitých plynových sprch. Hodnocení účinků jedné částečné uhličité koupele na horní nebo dolní končetiny u periferního cévního diabe- tického syndromu bylo zaměřeno za změny krevního tlaku, změny pulzové frekvence a kožních teplot na různých místech obou končetin a změny získané ultrazvukovým měřením kotníkového systolického tlaku. Bylo provedeno srovnání účinků částečné plynové koupele na horní končetiny s reflexní odpovědí Hauffe-Schweningerových koupelí na horní končetiny. V závěru jsou předloženy indikace plynových uhličitých koupelí.

Klíčová slova:
přírodní oxid uhličitý, celkové a částečné plynové uhličité koupele, bezprostřední účinky částečné plynové uhličité koupele na končetiny, ischemická choroba dolních končetin, indikace plynových uhličitých koupelí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se