Atypický průběh disekce hrudní aorty typu A u těhotné ženy


Atypical course of type A thoracic aortal dissection in a pregnant woman

Aortal dissection is an emergency and life endangering incident. It is a longitudinal discission of the arterial wall where blood is coming and creates a haematoma and as a result of that the arteria arches outwards. There is created a double lumen – a proper one and a false one. It is established mostly on the basis of congenital inferiority of the media. In the period of gravidity the disease is mostly manifested in the 3rd trimester and in early puerperium. In our case it was a 34 years old ill woman who was in her 22nd week of gravidity. During her first gravidity there was found hypertension, gestational diabetes and preeclampsia. Due to hypertension she was cured with metropol. At present she has been admitted because of a very intensive pain on the chest and breathing problems. According to TTE there was found a strong aortal regurgitation and a small pericardial exudate. With a suspect dissecting aneurysm of the thoracic aorta she was sent to the coronary unit of the internal clinic. Within a 5-day stay here the aortal dissection (TTE, TEE, spiral CT) was not proved and in the end, the patient was removed to the gynecological obstetric clinic. Suddenly, the eighth day of her hospitalization a consciousness disorder with hypertension and bradycardia appeared. She was sent back to the coronary unit mentioned above. After some examinations there was revealed a clear acute dissection of the ascending aorta (TEE, angio CT) and was turned over to a cardiosurgical intervention. After the previous section she was given Bentall operation (substitution of aortal valve and ascending aorta). In the early postoperative period she was cured with a combined hypotension medication. On the 6th postoperative day on CT of the abdomen she was found with a tumor in her left kidney and was indicated left-sided nephrectomy. Lifelong anticoagulant therapy was indicated. On the 21st postoperative day she was sent back to the gynecological clinic and after a week she was discharged from hospital in good condition. When dismissed she was cured with metropol and warfarin. Our case report shows an atypical example of thoracic aorta dissection in the gravidity period with a postponed diagnosis and a successful cardiosurgical intervention.

Key words:
aortal dissection – pregnancy – thoracic aorta – hypertension – Bentall operation – renal tumor.


Autoři: P. Raška;  M. Podpěrová;  J. Povolný
Působiště autorů: Koronární jednotka, interní oddělení, Nemocnice Kladno primář MUDr. J. Povolný
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(6): 340-344
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Aortální disekce je náhlou a život ohrožující příhodou. Jde o podélné rozpolcení arteriální stěny, do které vtéká krev a tvoří hematom, čímž se tepna vyklenuje navenek. Vzniká dvojí lumen – pravé a nepravé. Dochází k tomu většinou na podkladě vrozené méněcennosti médie. V těhotenství se onemocnění manifestuje převážně ve 3. trimestru a v časném šestinedělí. V našem případě šlo 34letou nemocnou ženu, jež byla ve 22. týdnu těhotenství. Během 1. gravidity byla zjištěna hypertenze, gestační diabetes a preeklampsie. Dále byla léčena pro hypertenzi metoprololem. Nyní přichází pro velmi intenzivní bolest na hrudi a dechové obtíže. Na základě transtorakální echokardiografie (TTE) byla zjištěna významná aortální regurgitace a malý perikardiální výpotek. S podezřením na disekující aneuryzma hrudní aorty byla odeslána na koronární jednotku interní kliniky. Zde nebyla během pětidenního pobytu prokázána disekce aorty (TTE, TEE, spirální CT), proto byla pacientka přeložena na gynekologicko-porodnickou kliniku. Osmý den hospitalizace došlo náhle k poruše vědomí s hypotenzí a bradykardií. Pacientka byla předána zpět na výše uvedenou KJ, kde byla provedenými vyšetřeními zjištěna jednoznačná akutní disekce ascendentní aorty (TEE, angio CT) a pacientka přeložena ke kardiochirurgickému výkonu. Po předchozí sekci byla provedena Bentallova operace (náhrada aortální chlopně a ascendentní aorty). V časném pooperačním období byla léčena kombinovanou hypotenzivní medikací. Šestý pooperační den na CT břicha zjištěn tumor levé ledviny, indikována byla levostranná nefrektomie. Indikována je celoživotní antikoagulační terapie. Dvacátý první den po operaci byla pacientka přeložena zpět na gynekologickou kliniku, odkud byla po týdnu v dobrém stavu propuštěna. Při dimisi léčena metoprololem a warfarinem. Naše kazuistika ukazuje ne zcela typický případ disekce hrudní aorty v graviditě s odloženou diagnózou a úspěšnou kardiochirurgickou intervencí.

Klíčová slova:
disekce hrudní aorty – těhotenství – hypertenze – Bentallova operace – tumor ledviny.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se