Použití antivirotik v prevenci a léčbě chřipky


Use ofAntivirotics in the Prevention and Treatment oflnfluenza

Influenza is an acute respiratory disease most frequently produced by the influenza virus type A or B. Only since 1993 in the Czech Republic specific treatment and chemoprophylaxis by an antivirotic of the lst generation (amantadin) is available which however due to its shortcomings is not widely used by physicians. The appearance of a new generation of antivirotics - neuraminidase inhibitors (zanamivir, oseltamivir) could mean a new breakthrough as regards views on using antivirotics for the treatment and prevention of influenza. By their action - inhibition of the action of the surface antigen of the influenza virus (neuraminidase) these preparations prevent the penetration of viruses from infected epithelial cells of the airways and prevent thus further spread of the infection and development of the disease. In the CR since September 2000 only on second generation antivirotic is registered - zanamivir. Antivirotics can be used for chemoprophylaxis of influenza in several specific cases. When immunization is contraindicated, during epidemcs, and they are irreplaceable during pandemics. The use of antivirotics in the treatment of influenza is associated with rapid or expressive diagnosis of influenza. Some of these methods can be used even nowadays in the surgery of the general practitioner. Despite the development in the treatment and prevention of influenza, antivirotics have certain limitations and shortcomings. As regards prevention of influenza prophylactic administration of antivirotics cannot replace immunization.

Key words:
influenza - antivirootks - prevention - treatment.


Autoři: R. Chlíbek;  J. Beran;  M. Špliňo
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Hradec Králové, vedoucí katedry epidemiologie prof. MUDr. M. Špliňo, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (3): 156-159
Kategorie: Články

Souhrn

Chřipka je akutní respirační onemocnění nejčastěji vyvolané chřipkovým virem typu A nebo B. Teprve od roku 1993 je v ČR dostupná specifická léčba a chemoprofylaxe antivirotikem 1. generace (amantadin), který však pro své nedostatky nedoznal velkého rozšíření povědomí lékařů. Objevení nové generace antivirotik - inhibitorů neuraminidázy (zanamivir, oseltamivir) by mohlo znamenat nový průlom v pohledu na používání antivirotik pro léčbu a prevenci chřipky. Svým účinkem - inhibicí účinku povrchového antigenu chřipkového viru (neuraminidázy) tyto přípravky zabraňují výstupu virů z infikovaných buněk epitelu dýchacích cest, a brání tak dalšímu šíření infekce a propuknutí nemoci. V CR je od září 2000 registrován zatím pouze jeden přípravek druhé generace antivirotik - zanamivir. Antivirotika je možné použít k chemoprofylaxi chřipky v několika specifických případech. Jednak při kontraindikacích očkování, dále během epidemie a svoje nezastupitelné místo mají během pandemie. Použití antivirotik při léčbě chřipky je spojeno s možnostmi rychlé či expresní diagnostiky chřipky. Některé z těchto metod jsou dnes již proveditelné i v ordinaci praktického lékaře. I přes rozvoj v léčbě a prevenci chřipky mají antivirotika svá jistá omezení a nedostatky. V případě prevence chřipky nemůže profylaktické podávání antivirotik nahradit očkování.

Klíčová slova:
chřipka - antivirotika - prevence - léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se