Výskyt pádov obyvateľov domova dôchodcov


Incidence of Falls among Inmates of Old Age Pensioners Homes

In the course of twelve months falls were recorded in 30 (21.3%) inmates of old age pensioners homes (23 women, i.e. 5.6% of the total number, and 7 men, 13.7% of the total number. The ratio of subjects who suffered falls from the total number of 75-year-olds and older (32.3%) was significantly higher than in those under 74 years (12.7%). The majority of subjects had only one fall (70%). On the whole 50 falls were recorded, i.e. on average 1.7 falls. As to causes of falls internal ones predominated over external ones. Two thirds of falls occurred in daytime, one third during the night. A total of 22% falls required surgical treatment and one tenth were fractures. The authors draw attention to preventive measures in institutional care.

Key words:
falls - institutional care - old age pensioners homes - functional examination of gait and balance - orthostatic hypotension - fractures - Folstein’s MMSE test - regular use of drugs and psychopharmaceutical preparations


Autoři: I. Bartošovič 1;  Š. Krajčík 2
Působiště autorů: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Skalica, geriatrická ambulancia NsP Skalica, riaditeľ MUDr. R. Kerekeš 2Geriatrická klinika a subkatedra SPAM a NÚTRCH, Bratislava - Podunajské Biskupice 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (2): 87-89
Kategorie: Články

Souhrn

Počas dvanástich mesiacov sa pády zistili u 30 (21,3 %) obyvateľov DD; 23 žien (25,6 % z celkového počtu obyvateliek) a 7 mužov (13,7 % z celkového počtu). Podiel obyvateľov s pádmi z celkového počtu obyvateľov 75ročných a starších (32,3 %) bol štatisticky významne vyšší ako vo veku do 74 rokov (12,7 %). Väčšina obyvateľov spadla iba jedenkrát (70 %). Celkove sme zistili 50 pádov, t.j. priemerne 1,7 pádu. Z príčin pádov prevažovali vnútorné nad vonkajšími. Dve tretiny pádov boli v denných hodinách, tretina v noci. Celkom 22 % zo všetkých pádov si vyžiadalo chirurgické ošetrenie a desatina úrazov boli fraktúry. Autori poukazujú na preventívne opatrenia v inštitucionálnej starostlivosti.

Klíčová slova:
pády - inštitucionálna starostlivosť - domov dôchodcov - funkčné vyšetrenia chôdze a rovnováhy - ortostatická hypotenzia - fraktúry - Folsteinov test MMSE - pravidelné užívanie liekov a psychofarmák.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se