Profesionální alergický ekzém po benzalkoniichloridu a glutar(di)aldehyduv kontaktním prostředku k dezinfekci povrchů a nástrojů


Occupational Allergic Eczema after Benzalkonium Chloride and Glutar(di)aldehyde in a Contact Preparation for the Dis-inffection of Surfaces and Tools

The authors describe a case of allergic contact eczema of the hands, forearms, face and thighs in a 28-year-old woman engagedin the production of insulin and heparin in a large pharmaceutical firm. The afflicted female was systematically in contact for 18months with surface disinfectant based on aldehydes and quaternary ammonium compounds .Allergological examination revealed atopy restricted to a narrow spectrum of inhaled allergens, epicutaneous tests with glu-tar(di)aldehyde (0.25% aq.), benzalkonium chloride (0.1% vas.).were positive (2+), latex gloves negative, in standard and drugtests only an irrelevant reaction to merthiolate was found (1+).The prerequisite of proper examination and subsequent prevention is detailed knowledge of the composition and availability ofdifferent constituents of the composite disinfectant for the implementation of special epicutaneous tests. The authors discuss theoccurrence and use of benzalkonium chloride incl. its presence in some drugs for external use.

Key words:
occupational contact eczema, cold disinfection, contact allergy, benzalkonium chloride, glutar(di)aldehyde


Autoři: M. Novák;  K. Dlabolová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. L. Malina, DrSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 3, s. 123-126.
Kategorie: Články

Souhrn

Je popsán kontaktní alergický ekzém rukou, předloktí, obličeje a stehen vzniklý u 28leté přípravářky výroby inzulinu a heparinuve velkém farmaceutickém podniku. Postižená přicházela soustavně po dobu 1,5 roku do kontaktu s povrchovou dezinfekcí na bázialdehydů a kvartérních amoniových sloučenin.Alergologické vyšetření ukázalo atopii omezenou na úzké spektrum inhalačních alergenů, epikutánní testy s glutar(di)aldehydem(0,25 % aq.), benzalkoniichloridem (0,1 % vas.) reagovaly pozitivně (2+), latexové rukavice negativně, ve standardních a lékovýchtestech zjištěna jen irelevantní reakce na merthiolát (1+).Podmínkou řádného vyšetření a následné prevence je podrobná znalost složení a dostupnost jednotlivých složek kompozitníhodezinfekčního prostředku k provedení speciálních epikutánních testů. Je podán přehled výskytu i použití benzalkoniichloridu včetnějeho přítomnosti v některých zevních léčivech.

Klíčová slova:
profesionální kontaktní ekzém, dezinfekce za studena, kontaktní aler gie, benzalkoniichlorid, glutar(di)aldehyd

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se