Diabetology EDUCATION FORUM


Autoři: Radovan Plášil
Působiště autorů: Diabetologická ambulancia IRIDIA s. r. o., Vrútky
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2020; 20(39): 68
Kategorie: Správy z odborných podujatí

7.–8. február 2020, Martin

Diabetology EDUCATION FORUM sa tohto roku konalo v Martine, v hoteli Viktória v dňoch 7.–8. februára. Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť MERCK, organizáciu zabezpečovala spoločnosť A-mendi management s.r.o.

Úvod podujatia patril doc. Zbynkovi Schronerovi, ktorý sa venoval posledným smerniciam ESC/EASD z rokov 2018 a 2019. Cieľom liečby by mala byť prevencia komplikácií a optimalizácia kvality života pacienta. Podľa aktuálnych odporúčaných postupov je základom farmakoterapie vždy metformín. Ďalšie liekové skupiny sú indikované na základe posúdenia prítomnosti kardiovaskulárneho ochorenia, srdcového zlyhávania a chronickej obličkovej choroby, dôležitým faktorom je cena liečby.

Z pohľadu kardiológa dr. Katarína Hatalová zdôraznila významný prínos metformínu v rámci zníženia rizika kardiovaskulárnych endpointov a celkovej mortality u diabetikov. Taktiež vyzdvihla prínos správne indikovaného včasného kardiologického vyšetrenia u diabetika s cieľom záchytu fibrilácie predsiení, srdcového zlyhávania a včasnej diagnózy závažného koronárneho postihnutia.

V nasledujúcej prezentácii doc. Katarína Rašlová poukázala na protektívny efekt metformínu v zmysle zníženia rizika prechodu z prediabetu do diabetu 2. typu, priblížila metformín ako komplexné liečivo s viacerými miestami pôsobenia a celosvetovo najpredpisovanejšie perorálne antidiabetikum. Dr. Radovan Plášil sa zameral na postupný prínos metformínu v terapii diabetu od 70. rokov minulého storočia, neustále sa rozširujúce indikácie a taktiež perspektívu využitia v onkológii.

Dr. Daša Skripová priblížila v kazuistike veľmi dobrý efekt fixnej kombinácie empagliflozínu a metformínu u dlhoročne nedostatočne kompenzovaného inzulín-dependentného pacienta. Dr. Ľubomíra Tomusová sa z pohľadu nefrológa zamerala na liečbu metformínom u diabetikov so zníženými renálnymi funkciami. Doc. Ingrid Dravecká v zaujímavej kazuistike popísala vývoj klinického stavu pacientky z fázy ťažkých hypoglyk­émií do rozvoja diabetu v teréne kortikoterapie, pričom v rámci širokej diferenciálnej diagnostiky bola zvažovaná taktiež autoimunitná IgG4-asociovaná pankreatitída a diabetes 3c. Dr. Linda Buková v kazuistike priblížila dlhodobý stabilný efekt kombinácie metforminu s exenatidom na redukciu hmotnosti a súbežne veľmi dobrú metabolickú kompenzáciu diabetu. Záverom doc. Viera Doničová v prehľadovej prednáške spolu s kazuistikou s podtitulom „traja bratia, štyri infarkty“ ukázala optimálny efekt liečby alirokumabom u pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou.

Záverom možno skonštatovať, že podujatie malo veľmi dobrú odbornú úroveň a bolo výborne zorganizované.

MUDr. Radovan Plášil

plasil.r.@gmail.com

Prijaté po recenzii | Accepted 10. 4. 2020


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se