Update terapeuticko-indikační patologie (2. díl)


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 54, 2018, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

také v roce 2018, do kterého Vám celá naše redakce přeje vše nejlepší v pracovním i osobním životě, připravujeme pro naše čtenáře řadu zajímavého čtení o aktuálním odborném (ale i společenském) dění v naší společnosti. Pokračovat budeme v tematicky laděných doškolovacích textech na úvod každého čísla. Příště se můžete těšit na sérii článků o současných možnostech peroperační diagnostiky ze zmražených řezů a pak už přijde na řadu dlouho připravovaný cyklus textů z oblasti cytologické diagnostiky.

V tomto čísle dokončíme téma z minulého čísla, kde jsme se začali věnovat aktualizaci informací o překotně se rozvíjející oblasti našeho oboru - o prediktivní patologii. Po textech o molekulární patologii plicních karcinomů a GIST se v tomto čísle zaměříme na oblast prediktivní diagnostiky u karcinomu prsu (A. Ryška), na predikci odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na cílenou anti-EGFR léčbu (P. Fabian) a prediktivní testování adenokarcinomu žaludku (O. Daum et al.).

Hlavního tématu se týká i další text z pera P. Dundra et al. o hodnocení tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) u maligního melanomu. Hodnocení rozsahu zánětlivé infiltrace u maligních nádorů je parametrem, který je předmětem zájmu u solidních nádorů už delší dobu nejen pro prognostický význam, ale i proto, že by mohl být u některých nádorů využit i jako prediktor odpovědi na imunoterapii check-point inhibitory. Problémem využití hodnocení TIL v rutinní praxi je však nízká reprodukovatelnost výsledků kvůli nejednotnosti v metodice hodnocení.  A problematice metodiky hodnocení TIL u melanomu, ale také významu imunohistochemické subtypizace zánětlivého infiltrátu, se věnují autoři ve svém sdělení.

Novinkou v letošním ročníku našeho časopisu je otevření nové občasné rubriky, kterou jsme po vzoru některých zahraničních odborných časopisů nazvali „RESIDENT SHORT REVIEWS“. Tato rubrika by měla sloužit jako platforma pro publikace našich nejmladších kolegů v postgraduálním tréninku (ať už před atestací či v rámci studia Ph.D. programu). Tyto krátké texty by se měly týkat určitého specifického problému v patologii s relevancí pro diagnostickou praxi, nikoli kazuistik. Krátký přehledový článek by měl poskytnout aktuální přehled problematiky s diskuzí novinek, neměl by však kopírovat texty v učebnicích nebo diagnostických monografiích. Témata pro tyto články by měla být poměrně úzká (tedy nikoli typu „nádory plic“) a texty by neměly suplovat klasické vyžádané „velké“ přehledové články. Proto doporučujeme před přípravou článku téma konzultovat s naší redakcí. Text by měl mít klasické členění jako jiné přehledové články, jen by měl být stručnější (do 3 tiskových stran, tj.  5-6 rukopisných stran bez titulní strany, abstraktů a citací), omezený bude také počet autorů (dva - resident a školitel), počet citací (max. 30 citací) i celkový počet obrázků a/nebo tabulek (maximálně celkem čtyři). Tyto články budou recenzovány. Věříme, že si nová rubrika najde oblibu jak mezi mladými autory, tak mezi našimi čtenáři.


Přeji vám poučné a inspirativní čtení

a za celou redakci vše dobré v roce 2018!

J. Zámečník


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se