90. životní jubileum prof. MUDr. Rostislava Koďouska, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 1, p. 46
Kategorie: Osobní sdělení

V tomto roce oslavil 90. životní jubileum prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc., významný představitel česko-slovenské patologie, který se podstatnou měrou zasloužil o rozvoj oboru v České i Slovenské republice.


V roce 1951 promoval na UK v Praze, pak působil jako odborný asistent na Ústavu patologie LF UK v Hradci Králové u profesora Fingerlanda, od roku 1953 jako odborný asistent, později docent a od roku 1982 jako profesor na Ústavu patologie (nyní Ústavu klinické a molekulární patologie) LF UP v Olomouci, v letech 1974 – 1994 ve funkci přednosty. Byl oblíbeným vysokoškolským učitelem, přednášel, vedl oborovou radu doktorského studijního programu a publikoval řadu vědeckých prací. Je rovněž autorem a spoluautorem několika učebnic a jako školitel úspěšně dovedl k obhajobě doktorské práce mnoho svých kolegů. Roku 1962 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma: „Histochemie lidské hypofysy„ a v roce 1966 obhájil habilitační práci na téma: „Patologie a histochemie střevních karcinoidů“. Jeho doktorská dizertační práce se týkala prioritního objevu nové nemoci – diseminované granulomatózní adiaspiromykózy plic člověka a byla obhájena na Karlově univerzitě v roce 1978. V letech 1956 a 1967 získal specializační atestace z oboru patologická anatomie a v roce 1982 byl jmenován profesorem.

Profesor Koďousek patří k našim předním odborníkům v oblasti histologické diagnostiky infekčních a parazitárních onemocnění. Dlouhé roky byl členem výboru Společnosti českých (dříve československých) patologů JEP a předsedou Cytodiagnostické komise SČP. Absolvoval studijní a přednáškové pobyty na významných zahraničních pracovištích v Lipsku, Malmö, Schwerinu, Bonnu a dalších. Zájem o kvalitní laboratorní diagnostiku nemocí ho vedl k myšlence založit na svém ústavu Výzkumnou laboratoř histochemie, která představovala po dlouhá léta špičku nejen v Československu. Přispěl významnou měrou rozvoji metodické základny histochemie, stal se autorem více než 30 prací popisujících a zavadějících nové metody detekce glycidů, lipidů, enzymů, stopových prvků aj. ve tkáních.

K jeho hlavním odborným zájmům patří etiologie různých onemocnění, zejména infekčních (bakteriálních, mykotických, virových, prionových a parazitárních). Dále se intenzivně zabýval diagnostikou průběhu ischemických změn v CNS a myokardu (průkazu enzymů tkáňového dýchání jako zdrojů energie nezbytné pro zachování a správnou funkci těchto orgánů. Je autorem více než 265 původních a přehledových prací a knih. Dále publikoval více než 50 abstraktů z různých typů prezentací na vědeckých kongresech u nás i v zahraničí.

Profesor Koďousek se velkou měrou podílel a stále podílí na rozvoji lidského poznání, je autorem řady prioritních prací, které posunuly lékařskou vědu a praxi významně kupředu. Jeho činnost přesahuje hranice České republiky. V letech 1961, 1971 a 1975 získal Ceny ministra zdravotnictví za mimořádně úspěšné řešení významných výzkumných projektů a v letech 1986 a 2006 byla jeho práce oceněna udělením Zlatých medailí UP za zásluhy a v roce 2006 také Ceny Statutárního města Olomouce. V roce 2008 mu byla udělena Cena ČLS JEP za jeho dlouholetou pedagogickou i vědeckovýzkumnou činnost vedoucí k dosažení prioritních výsledků s celosvětovým významem, jeho významný přínos pro rozvoj výuky medicíny v ČR i jeho příspěvek ke zvýšení věhlasu lékařského stavu.

V roce 2014 prof. Koďousek vážně onemocněl, avšak díky své železné vůli a životosprávě zdravotní problémy překonal. V současnosti ho trápí jen snížená pohyblivost, avšak těší se ze svých vnoučat a pravnoučat. Přejme mu hodně zdraví a radosti.

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
nový kurz
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Biologická léčba Crohnovy nemoci
Autoři: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se