Za profesorom Zaviačičom


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 1, p. 13
Kategorie: Osobní zprávy

Dňa 9. 1. 2010 nás navždy opustil vo veku nedožitých 70 rokov prof. MUDr. Milan Zaviačič, DrSc. Bol priekopníkom slovenskej histochémie a chronobiológie, ktorý podstatnú časť svojej práce venoval štúdiu orto a patomorfológii žalúdočnej sliznice človeka


Prof. Zaviačič, sa narodil 17. 5. 1940 v Brne. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave. Po ukončení štúdia a promócii v r. 1963 nastúpil na Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave vo funkcii asistenta a neskôr odborného asistenta. Od svojho nástupu sa venoval najmä uplatneniu histochemických metód v štúdiu enzýmov a buniek žalúdočnej sliznice, ako aj ich cirkadiánnemu rytmu. V r. 1967 získal atestáciu I. stupňa a v r. 1975 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Výsledky svojej bohatej vedeckej práce zhrnul v habilitačnej práci s názvom “ Cirkadiánny biorytmus v štruktúre žalúdočnej sliznice“. V r. 1981 bol habilitovaný za docenta a v r. 1982 získal atestáciu z patologickej anatómie II. stupňa. V ďalších rokoch svojho profesionálneho života sa venoval gynekologickej uropatológii a ortológii v súvislosti s nevestigiálnou koncepciou ženskej prostaty. V r. 1986 obhájil doktorskú dizertačnú prácu s názvom „Ženská prostata a uretra. Funkčne morfologická štúdia“. Táto etapa výskumu bola významným medzníkom v jeho vedeckom záujme. Výsledky jeho dlhoročnej práce boli publikované v početných karentovaných časopisoch. V publikovaných prácach sa zaoberal najmä implikáciou exokrinnej funkcie ženskej prostaty v oblasti forenznej medicíny, forenznej sexuológie a gynekologickej urológie. Bohatá publikačná činnosť a prezentácia výsledkov na mnohých zahraničných odborných podujatiach európskeho alebo svetového charakteru viedli k tomu, že termín „prostata feminina“ sa stal v r. 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie FICAT. Monografia „The Human Female Prostate“ bola preložená aj do japončiny. Originalita a vedecký prínos jeho prác bol ocenený mnohými domácimi a zahraničnými medailami a uznaniami. Medzi najvýznamnejšie patria bezpochyby cena Prezídia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Jeseniova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Dérerova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena ministra zdravotníctva SR, Krištáľové krídlo a Zlatá medaila LFUK.

V r. 1989 bol vymenovaný za profesora v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. Od r. 1989 do r. 2002 bol prednostom Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave. Počas svojho pôsobenia vychoval 5 kandidátov vied a 4 docentov, z ktorých 3 neskôr boli menovaní za univerzitných profesorov v tomto vednom odbore.

Prof. Zaviačič bol členom mnohých spoločností, bol predsedom Advisory Council Board of ESP, členom International Academy of Sex Research a International Society for Chronobiology. Bol členom a v rokoch 1990–92 aj predsedom Federálneho výboru Čsl. spoločnosti patológov. V rokoch 1992–98 stál na čele Slovenskej spoločnosti patológov. Bol zakladajúcim členom Slovenskej divízie Medzinárodnej akadémie patológie.

V práci bol profesor Zaviačič známy svojou precíznosťou a dôslednosťou, ktorú vyžadoval aj od svojich kolegov. Jeho záľubou bola práca a štúdium nových poznatkov, ktorým podriaďoval aj svoj osobný a rodinný život. Vo svojom profesionálnom živote bol zástancom predovšetkým „akademickej patológie“. Vo voľných chvíľach sa venoval umeniu.

Vážený pán profesor, lúčim sa s Tebou v mene celého kolektívu Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave. Tvoje krédo: „bez usilovnej práce, rodiny a pokory nenájdeš životné naplnenie a šťastie“ zostane navždy zapísané v mysliach Tvojich spolupracovníkov.

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se