Za profesorom Zaviačičom


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 1, p. 13
Kategorie: Osobní zprávy

Dňa 9. 1. 2010 nás navždy opustil vo veku nedožitých 70 rokov prof. MUDr. Milan Zaviačič, DrSc. Bol priekopníkom slovenskej histochémie a chronobiológie, ktorý podstatnú časť svojej práce venoval štúdiu orto a patomorfológii žalúdočnej sliznice človeka


Prof. Zaviačič, sa narodil 17. 5. 1940 v Brne. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave. Po ukončení štúdia a promócii v r. 1963 nastúpil na Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave vo funkcii asistenta a neskôr odborného asistenta. Od svojho nástupu sa venoval najmä uplatneniu histochemických metód v štúdiu enzýmov a buniek žalúdočnej sliznice, ako aj ich cirkadiánnemu rytmu. V r. 1967 získal atestáciu I. stupňa a v r. 1975 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Výsledky svojej bohatej vedeckej práce zhrnul v habilitačnej práci s názvom “ Cirkadiánny biorytmus v štruktúre žalúdočnej sliznice“. V r. 1981 bol habilitovaný za docenta a v r. 1982 získal atestáciu z patologickej anatómie II. stupňa. V ďalších rokoch svojho profesionálneho života sa venoval gynekologickej uropatológii a ortológii v súvislosti s nevestigiálnou koncepciou ženskej prostaty. V r. 1986 obhájil doktorskú dizertačnú prácu s názvom „Ženská prostata a uretra. Funkčne morfologická štúdia“. Táto etapa výskumu bola významným medzníkom v jeho vedeckom záujme. Výsledky jeho dlhoročnej práce boli publikované v početných karentovaných časopisoch. V publikovaných prácach sa zaoberal najmä implikáciou exokrinnej funkcie ženskej prostaty v oblasti forenznej medicíny, forenznej sexuológie a gynekologickej urológie. Bohatá publikačná činnosť a prezentácia výsledkov na mnohých zahraničných odborných podujatiach európskeho alebo svetového charakteru viedli k tomu, že termín „prostata feminina“ sa stal v r. 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie FICAT. Monografia „The Human Female Prostate“ bola preložená aj do japončiny. Originalita a vedecký prínos jeho prác bol ocenený mnohými domácimi a zahraničnými medailami a uznaniami. Medzi najvýznamnejšie patria bezpochyby cena Prezídia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně, Jeseniova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Dérerova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena ministra zdravotníctva SR, Krištáľové krídlo a Zlatá medaila LFUK.

V r. 1989 bol vymenovaný za profesora v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. Od r. 1989 do r. 2002 bol prednostom Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave. Počas svojho pôsobenia vychoval 5 kandidátov vied a 4 docentov, z ktorých 3 neskôr boli menovaní za univerzitných profesorov v tomto vednom odbore.

Prof. Zaviačič bol členom mnohých spoločností, bol predsedom Advisory Council Board of ESP, členom International Academy of Sex Research a International Society for Chronobiology. Bol členom a v rokoch 1990–92 aj predsedom Federálneho výboru Čsl. spoločnosti patológov. V rokoch 1992–98 stál na čele Slovenskej spoločnosti patológov. Bol zakladajúcim členom Slovenskej divízie Medzinárodnej akadémie patológie.

V práci bol profesor Zaviačič známy svojou precíznosťou a dôslednosťou, ktorú vyžadoval aj od svojich kolegov. Jeho záľubou bola práca a štúdium nových poznatkov, ktorým podriaďoval aj svoj osobný a rodinný život. Vo svojom profesionálnom živote bol zástancom predovšetkým „akademickej patológie“. Vo voľných chvíľach sa venoval umeniu.

Vážený pán profesor, lúčim sa s Tebou v mene celého kolektívu Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave. Tvoje krédo: „bez usilovnej práce, rodiny a pokory nenájdeš životné naplnenie a šťastie“ zostane navždy zapísané v mysliach Tvojich spolupracovníkov.

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se