Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 44, 2008, No. 3, p. 53
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři

jak pravděpodobně víte, proběhly během jara 2008 volby do výboru a revizní komise Společnosti českých patologů. Protože Společnost patologů a náš časopis tvoří víceméně jeden organismus, dovolte mi, abych jménem nově zvoleného výboru na tomto místě zmínil některé úkoly, před kterými stojíme.

S rozvojem nových léčebných možností, zejména u nádorových onemocnění, jsme postaveni před úkol stále přesnější a specifičtější diagnostiky. Máme k dispozici celou řadu nových molekulárních metod, které umožňují nádory přesněji typizovat, detekovat minimální množství maligních buněk, zjišťovat funkčnost metabolických drah a pod. Tato moderní diagnostika je samozřejmě nejen metodicky náročná, ale rovněž nepoměrně nákladnější. Samozřejmě, že morfologie a diagnostika z hematoxylin-eosinových preparátů bude zůstávat alfou i omegou histopatologie, budeme však muset přesvědčit plátce péče o tom, že finanční částky vynaložené na nákladné molekulární diagnostické metody jsou dobrou investicí, která povede ke správné indikaci extrémně nákladné terapie a vyplatí se tak i ekonomicky. Je logické, že tato méně častá, náročná a současně nákladná vyšetření nebudou poskytovat všechna pracoviště; obec patologů si musí definovat jasná kritéria, která budeme při jednáních s pojišťovnami prosazovat, aby celé diagnostické spektrum bylo snadno dostupné pro každého pacienta a současně byla zajištěna trvale vysoká kvalita těchto vyšetření. V počáteční – řekněme testovací – fázi bylo takto vybráno celkem 6 pracovišť (ústavy patologie: 1. LF Praha, 2. LF Praha – Motol, Hradec Králové, Olomouc, MOÚ Brno a Bioptická laboratoř s. r. o. Plzeň) pro vyšetřování overexprese/amplifikace HER-2/neu certifikovanými kity. Tato pracoviště budou své služby poskytovat místo dosavadní jediné referenční laboratoře v Olomouci. Je třeba zdůraznit, že systém nebude v žádném případě uzavřený a bude se moci nadále rozšiřovat o další pracoviště, která splní kritéria, jež si stanovíme a dohodneme se zdravotními pojišťovnami. Je nepochybné, že spektrum obdobných vyšetření bude narůstat, nebylo by tedy racionální, aby jejich poskytování zůstalo omezeno právě na výše zmíněných 6 laboratoří.

Dalším velkým úkolem, který před námi leží je postupné zavedení systému externí kontroly kvality, který běžně funguje ve většině rozvinutých zemí. Budeme muset vytvořit mechanismus, který bude nezávislý na jednom konkrétním pracovišti, bude zcela objektivní a povede k postupnému zlepšování kvality poskytovaných vyšetření.

Je také načase, abychom znovu otevřeli diskusi o problematice druhého čtení. Kazuistika prezentovaná v tomto čísle dr. Fabianem naznačuje, jakým směrem by se naše uvažování mohlo ubírat – nelze přijmout premisu, že větší pracoviště má automaticky pravdu, nebo např. názor, že pokud jsou výsledky z prvního a druhého čtení diskrepantní, je na klinikovi, aby se k jedné či druhé diagnóze přiklonil. Nastíněná možnost hledání snahy o konsenzuální řešení, případně o nalezení nezávislého třetího „arbitra“ v případě, kdy nelze dospět diskusí ke konečné diagnóze, považuji za velmi racionální a průchodnou.

Milí čtenáři, doufám, že funkční období nově zvoleného výboru bude z hlediska naší společnosti úspěšné, a že se nám podaří rozvíjet náš obor v kontextu dynamicky se rozšiřujících poznatků medicíny počátku 21. století.

Aleš Ryška

předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se