Intratubulární germinální neoplazie – přehled problematiky s přihlédnutím ke klasifikaci WHO 2004


Intratubular Germ Cell Neoplasia – Review Article

Intratubular germ cell neoplasia is a precursor lesion for germ cell testicular tumors. It is defined as presence of germ cells with abundant vacuolated cytoplasm and large irregular nuclei with nucleoli within seminiferous tubules. The whole morphologic spectrum of intratubular germinal tumors is discussed. Placental alcaline phosphatase, OCT 3/4 can be demonstrated in majority of the cases. Ultrastructural examination does not play a substantial role in differential diagnosis. Gain of chromosome 12p, which is typical for invasive germ cell tumors is absent in pure intratubular germ cell neoplasia. Spermatogonic arrest and rare reactive changes within seminiferous tubuli have to be distinguished from intratubular germ cell neoplasia.

Key words:
testis – intratubular germ cell neoplasia – seminoma-embryonal carcinoma – yolk sac tumor


Autoři: O. Hes 1;  M. Michal 1;  M. Hora 2
Působiště autorů: Šiklův patologickoanatomický ústav LF a FN, Plzeň 1;  Urologická klinika LF a FN, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 43, 2007, No. 4, p. 136-140
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Intratubulární germinální neoplazie je prekurzorová léze pro germinální testikulární tumory. Je definována jako přítomnost germinálních buněk s objemnou vakuolizovanou cytoplazmou a jadérky v semenotvorných kanálcích. Je diskutováno celé morfologické spektrum intratubulárních nádorů. Ve většině případů je možné demonstrovat pozitivitu s protilátkou proti alkalické placentární fosfatáze a OCT 3/4.

Ultrastrukturální vyšetření nehraje v diferenciální diagnostice podstatnou roli. Zisk (gain) chromozomu 12p, který je typický pro invazivní germinální tumory, se u čisté intratubulární germinální neoplazie nevyskytuje. Od intratubulární germinální neoplazie je nutné odlišit poruchu vyzrávání spermatogónií (spermatogonic arrest) a některé vzácné reaktivní změny v semenotvorných kanálcích.

Klíčová slova:
varle – intratubulární germinální neoplazie – seminom – embryonální karcinom – nádor ze žloutkového váčku


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se