Mucinózní cystadenokarcinom ovaria s murálním uzlem anaplastického karcinomu a současný dlaždicobuněčný karcinom děložního hrdla


Ovarian Mucinous Cystadenocarcinoma with Mural Nodule of Anaplastic Carcinoma and Synchronous Cervical Squamous Carcinoma

Solid mural nodule within a mucinous cystic ovarian tumor occurs more often than generally presumed. One especially interesting case involving coincidental cervical carcinoma is presented.

A 38-year-old woman underwent exploratory laparotomy for a right ovarian tumor. After ovarian malignancy had been diagnosed from frozen section, the bilateral salpingo-oophorectomy and hysterectomy was performed. The tumor had a unilocular cystic cavity and a mural nodule. The nodule showed undifferentiated carcinomatous features. The immunohistochemical examination revealed atypical cells in the nodule which were positive for cytokeratin, CEA, and vimentine, establishing its anaplastic nature. A synchronous cervical invasive squamous carcinoma was documented. The patient was treated with chemotherapy and radiotherapy. Currently, at 15 postoperative months, she is well and free of disease.

The occurrence of ovarian mucinous cystadenocarcinoma with mural nodule of anaplastic carcinoma and cervical squamous cell carcinoma is evidently very uncommon, because we have not found a similar case in the literature.

Key words:
ovary – mucinous cystadenocarcinoma – mural nodule – anaplastic carcinoma – cervical carcinoma


Autoři: D. Tamiolakis 1;  I. Venizelos 2;  S. Nikolaidou 1;  M. Lambropoulou 3;  S. Bolioti 1;  N. Papadopoulos 3
Působiště autorů: Department of Cytology, General Hospital of Chania, Crete 1;  Department of Pathology, Ippokration Hospital of Salonica 2;  Department of Histology-Embryology, Democritus University of Thrace, Greece 3
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 41, 2005, No. 2, p. 66-70
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Solidní murální tumorózní uzel v mucinózním cystickém nádoru ovaria je častější než se běžně předpokládá. Je prezentován jeden případ se současným karcinomem děložního hrdla. Třicetiosmiletá žena byla operována pro nádor pravého ovaria. Po peroperační diagnóze ovariální malignity byla provedena oboustranná salpingo-ooforektomie a hysterektomie. Nádor ovaria byl tvořen unilokulární cystou s murálním uzlem. Uzel měl charakter nediferencovaného karcinomu. Imunohistochemicky byly atypické buňky uzlu pozitivní pro cytokeratin, CEA a vimentin, což potvrzuje jejich anaplastický charakter. Histologicky byl nalezen i současný invazivní dlaždicobuněčný karcinom děložního hrdla. Pacientka byla léčena chemoa radioterapií. Patnáct měsíců po operaci je v dobrém stavu, bez známek nádoru. V literatuře jsme nenašli podobný případ mucinózního cystadenokarcinomu ovaria s murálním uzlem anaplastického karcinomu a současný dlaždicobuněčný karcinom děložního hrdla.

Klíčová slova:
ovarium – mucinózní cystadenokarcinom – murální uzel – anaplastický karcinom – cervikální karcinom


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×