Lisabon coby světové město sexu(ality) aneb zpráva z konání Světového kongresu sexuální medicíny


Autoři: Jan Novák 1,2,3
Působiště autorů: TH klinika, s. r. o., Praha 1;  GENNET, s. r. o., Praha 2;  Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s. 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(1): 68-70
Kategorie: Informace

Patříte i Vy mezi ty, které k přečtení tohoto článku motivoval skoro až bulvární nadpis, jenž Vás zaujal v obsahu aktuálního čísla mezi jinak seriózně znějícími sděleními? Potvrzuje se tím, že téma sexu( ality) fascinuje od nepaměti nejen laickou, ale i odbornou veřejnost. Právě a nikoli pouze ve světle této skutečnosti si Vám dovoluji přinést zprávu z proběhlého Světového kongresu sexuální medicíny – kongresu Mezinárodní a Evropské společnosti pro sexuální medicínu (World Meeting on Sexual Medicine – the 21st World Meeting of the International Society for Sexual Medicine [ISSM] and the 20th Congress of the European Society for Sexual Medicine [ESSM]), jehož dějištěm se letos od 28. února do 3. března stal portugalský Lisabon, konkrétně Kongresové centrum na severním břehu estuárovitého ústí řeky Tajo do Atlantiku (informace o typu ústí se může zdát v kontextu konání kongresu poněkud redundantní, tím spíše, když jako urologové rozlišujeme ústí nanejvýše bodkovité či refluktující, ale na oficiálním facebookovém profilu ESSM se jako jeden z „fun facts“ objevilo, že by se do tohoto zálivu vešly všechny válečné lodě z celého světa).

Vidina čtyřdenní konference v přístavním jihoevropském městě by snad mohla leckoho svést k myšlenkám, že by volnočasový program mohl převážit nad tím odborným, avšak nikoli na přelomu února a března, kdy denní teploty dosahují stěží 18 °C. I samotná předpověď počasí, která pro jednotlivé dny zněla dosti pestře, a sice „bouřkové přeháňky“, „ojedinělé bouřky“, „déšť“ a „přeháňky“, napovídala, že pozornost účastníků na kongresu nebude ničím rozptylována. Naštěstí realita byla o něco milosrdnější, což nám dalo příležitost blíže se seznámit s nejzápadnější evropskou metropolí.

Pro pohyb po Lisabonu je vedle klasických moderních tramvají možné využít také žluté historické tramvaje na lince číslo 28 (Obr. 1), které jsou pro kopcovité město ikonické podobně jako pro Prahu např. Staroměstský orloj. Snad každého při překračování kolejí zaujme jejich úzký rozchod, což při pohledu na křivolaké uličky vede často k údivu, že se prostředek nepřevrhne.

André van der Merwe během diskuze po přednášce o transplantaci penisu
Fig. 1. André van der Merwe during discussion after lecture on penile transplantation
Obr. 1. André van der Merwe během diskuze po přednášce o transplantaci penisu Fig. 1. André van der Merwe during discussion after lecture on penile transplantation

Díky multidisciplinárnímu pojetí sexuální medicíny jako oboru si kromě urologů a andrologů (a že pro ně byl letos v porovnání s minulými ročníky připraven bohatý program, alespoň soudě na základě svědectví zkušenějších účastníků (Obr. 2)) mohli na své v Lisabonu přijít i odborníci ze všech ostatních dotčených specializací, tedy sexuologové, psychiatři, psychologové, gynekologové a endokrinologové. Obsahová náplň jednotlivých sekcí byla natolik zajímavá, že účastníci museli nejednou řešit dilema, kterému z programů dát přednost.

Část české výpravy (zleva: Jan Novák, Lukáš Bittner, Libor Zámečník, Viktor Vik)
Fig. 2. Part of the Czech expedition (from left: Jan Novák, Lukáš Bittner, Libor Zámečník, Viktor Vik)
Obr. 2. Část české výpravy (zleva: Jan Novák, Lukáš Bittner, Libor Zámečník, Viktor Vik) Fig. 2. Part of the Czech expedition (from left: Jan Novák, Lukáš Bittner, Libor Zámečník, Viktor Vik)

První den konference, jak tomu tradičně u obdobných akcí bývá, byl věnován spíše příjezdu účastníků. Během tohoto dne proběhla především sympózia jednotlivých národních společností pro sexuální medicínu, ve vybraných případech dokonce v národním jazyce konkrétní společnosti. V průběhu dalších dní byl program již pestřejší. Během přednášek a workshopů se komplexně probírala problematika mužské a ženské sexuality a nenapadá mě oblast, která by byla opominuta a kterou bych postrádal. V rámci video sekcí mohli účastníci zhlédnout implantaci penilní protézy v podání španělského operatéra Ignacia Moncady Iribarrena s více než tisícem výkonů na kontě a také působivou transplantaci penisu, kterou bych do té doby očekával spíše na konferenci futurologů. Jihoafrický autor André van der Merwe (Obr. 1) prezentoval uvedenou problematiku včetně nahrávky rituální „obřízky“ (spíše se však jednalo o odříznutí předkožky včetně nemalé části kůže penisu sahající téměř až k jeho kořeni) mladých mužů, která nezřídka vede k těžkým mutilacím genitálu či jeho ztrátě; rozvoj septického stavu s mnohdy fatálním koncem nemusí být výjimkou.

Z odborných informací, které mě zaujaly, si ještě dovolím heslovitě zmínit ženský priapizmus, morbus Peyronie lokalizovaný nikoli v tunica albuginea, ale ve vazivových trámcích kavernózních těles, roli testosteronu u žen a konečně, že až 40 % nově diagnostikovaných HIV pacientů (a vlastně i ostatních STD) je starších 45 let, což je dáno efektivní léčbou erektilní dysfunkce a minimálním užíváním prezervativů touto generací.

Dále jsme měli možnost vyslechnout „key note lecture“ od Tima Urbana (populární americký blogger a spoluzakladatel stránky „Wait But Why“), v níž se zamýšlel nad tím, jak je sexuální medicína (a potažmo i jiné oblasti lidské činnosti) omezována v pokroku konvenčním myšlením a za tajemství úspěchu označil naopak inovativní myšlení, což ilustroval na příkladu amerického vizionáře Elona Muska. Ve svých myšlenkách vycházel z rozdílů mezi šéfkuchařem posouvajícím hranice kulinářského umění a řadovým kuchařem vařícím právě podle zmíněného šéfkuchaře, což jistě může splnit svůj motivační účel v gastronomii, ale v medicíně jsem vůči uvedenému přístupu v době evidence‑based medicine a nutnosti striktního dodržování doporučených postupů poněkud skeptický, neboť zmiňovanou nekonvenčností se člověk může snadno zařadit nikoli vedle Elona Muska, ale spíše proniknout do večerních zpráv nebo zaplnit titulní strany bulvárních deníků.

V rámci kongresu samozřejmě nechyběla posterová sekce a stánky společností působících na poli sexuální medicíny, jimž dominovaly výrobci inflatabilních penilních protéz, aplikátorů rázové vlny o nízké intenzitě pro léčbu erektilní dysfunkce a také klostridiové kolagenázy k intralezionální léčbě morbus Peyronie – tento trend byl patrný i v odborném programu konference. Co však nejvíce odlišovalo akci od jiných odborných konferencí bylo zastoupení společností vyrábějících vibrátory a masturbátory doplněné širokým spektrem lubrikačních gelů (ve smyslu chemických a fyzikálních vlastností). V této souvislosti si dovolím uvést, že se mi podařilo potřást si rukou s držitelem světového rekordu a mistrem světa v masturbaci (slovy klasika: „Kdo z Vás to má?“), který se této činnosti dovedl bez přestávky věnovat téměř deset hodin (!).

Máte‑li po přečtení sdělení neutuchající touhu zúčastnit se akce (což byl ostatně účel), poznačte si v diářích termín 14. až 16. února 2019, neboť místem konání příštího setkání Evropské společnosti pro sexuální medicínu bude slovinská Lublaň; setkání Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu proběhne v rámci setkání Mezinárodní společnosti pro studium ženského sexuálního zdraví (The International Society for the Study of Women’s Sexual Health) v termínu 7. až 10. března 2019 v americké Atlantě.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že proběhlá akce byla důkazem toho, že kongres o sexu(alitě) může být při nejmenším stejně zajímavý jako činnost samotná, o níž pojednává.

Střet zájmů: žádný

Foto: Autor článku.

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.

Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Novák

TH klinika, s. r. o., Praha

Karlovo náměstí 3, 128 00 Praha 2

e‑mail: novakj@thklinika.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×