PROF. MUDR. PAVEL KUCHYNKA, CSC., FCMA OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, No. 3, p. 93
Kategorie: Jubileum

Profesor Kuchynka  vyrůstal v rodině očního lékaře. Lékařskou fakultu University Karlovy absolvoval v Hradci Králové v roce 1971. Po roce vojenské služby pracoval 2 roky na Radiologické klinice VFN. V roce 1974 přešel jako sekundární lékař na Oční kliniku FNKV, kde je nyní už 43 let. Atestaci v oboru oftalmologie II. stupně složil v r. 1981 a poté se stal primářem kliniky. Vědecký titul kandidáta věd získal v roce 1985 a obhájil práci na téma „Nádory pars plana a pigmentového epitelu retiny“. V roce 1991 habilitoval na 3. LF UK a byl jmenován docentem očního lékařství. V témže roce nahradil ve vedení kliniky dosavadního přednostu kliniky prof. MUDr. J. Kolína, DrSc. V roce 1994 byl jmenován profesorem očního lékařství po obhájení práce „Fakoemulsifikace a implantace měkkých nitroočních čoček“. Od roku 2004 je vedoucím Katedry oftalmologie IPVZ.

Začátky jeho vědecké kariéry byly ovlivněny úzkou spoluprací s profesorem F. Vrabcem, tehdejším přednostou Oční kliniky na Vinohradech a mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti oční morfologie. Mnoho prací v oboru histopatologie oka spolu publikovali ve význačných zahraničních časopisech. V 90. letech absolvoval opakovaně stáže na řadě předních evropských pracovišť.  Zejména to byly dlouhodobé pobyty na pařížské klinice u profesora Pouliquena, kde získával zkušenosti s mikrochirurgií předního segmentu oka, tak i na mnichovské klinice u  profesora Lunda, kde se věnoval zejména retinální chirurgii. Po roce 1989 navštívil několik očních pracovišť v USA a v období  let 1995–2005 se stal spolupracovníkem týmu prestižní kliniky Johns Hopkins Hospital v Baltimore, v čele s profesorem Starkem. V roce 1991 profesor Kuchynka založil na klinice první oční banku v Československu. V čele  Oční tkáňové banky Praha,  která je  evropským školícím střediskem IFETB a členem Evropské asociace očních bank,  je i nadále. Profesor Kuchynka v USA nejen přednášel, ale seznámil se zde s nejvýznamnějšími světovými odborníky v oboru. Někteří z nich přijali pozvání pana profesora a společně v ČR přednášeli, pořádali doškolovací kurzy především v oblasti oční mikrochirurgie. Profesor Kuchynka se od této doby zaměřil zejména na problematiku předního segmentu oka a stal se průkopníkem nejmodernějších technik operace šedého zákalu  v Československu. Dalším významným počinem v té době bylo zřízení Lionského mezinárodního vzdělávacího očního centra LECOP na půdě oční kliniky, které dodnes ve spolupráci s WHO úspěšně pracuje.

V letech 1990-1993 byl profesor Kuchynka vědeckým sekretářem ČOS a pak 4 roky i jejím předsedou.  Od roku 1998 až dosud je  předsedou České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Z mezinárodních organizací je členem Mezinárodního výboru Americké Oční Akademie ( AAO ), emeritním členem výboru Evropské Oftalmologické společnosti (SOE) a Evropské Společnosti Kataraktové a Refrakční Chirurgie (ESCRS) kde ve výborech obou společností aktivně pracoval pět let a dalších mezinárodních společností v Evropě a USA. Rovněž je také členem několika redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisů. V roce 2007 byl hlavním editorem a spoluautorem učebnice Oční lékařství. Tato téměř tisícistránková monografie  vyšla znovu o 9 let později jako přepracované, aktualizované a doplněné vydání.

 Nyní i ve svých sedmdesáti letech nadále operuje, věnuje se pacientům i medikům, i když oficiální vedení kliniky předal docentovi MUDr. Pavlu Studenému, PhD.

Do dalších let přejeme panu profesorovi stále mnoho úspěchů, dobrou kondici a samé vyhrané tenisové mečboly.

Za kolektiv pracovníků Oční kliniky FNKV

MUDr. Jara Hornová, CSc.

Významná ocenění

  • 1996 Honoring the medical Director of the Eye Bank of Prague. Presented  by A. Sommer MD, Dean of the Johns Hopkins School of Medicine, president of  IFETB and W. Stark MD medical Director of IFETB, Professor of Ophthalmology of Johns Hopkins Hospital, Baltimore       
  • 1999 Second Prize  (Special Cases).Video Festival. ESCRS Vienna.
  • 2008 udělena výroční cena Nadace Český literární fond za knižní publikaci Oční Lékařství.
  • 2008 udělena 1.cena v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci pracovníků IPVZ za rok 2007 v kategorii Knižní publikace.
  • 2008 udělena medaile Prof. J. Vanýska jako průkopníkovi implantace nitroočních čoček v ČR.
  • 2012 (Chicago AAO)Achievement Award of American Academy of Ophthalmology

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2017 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se