100. výročí narození paní profesorky Věry Kadlecové


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 69, 2013, No. 4, p. 182
Kategorie: Osobní zprávy

V březnu tohoto roku uplynulo sto let od narození významné osobnosti českého lékařství, prof. MUDr. Věry Kadlecové, DrSc. (3. 3. 1913 – 15. 10. 2002, obr. 1). Narodila se v Kněževsi u Rakovníka, v roce 1931 absolvovala gymnázium v Berouně a 20. prosince 1937 byla promována doktorkou medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1938 se profesorka Věra Kadlecová věnovala očnímu lékařství na klinice profesora Romana Kadlického a po roce 1945 se jako blízká spolupracovnice profesora Jaromíra Kurze podstatně podílela na rozvoji II. oční kliniky UK v Praze. Docentkou byla Věra Kadlecová jmenována v roce 1954, profesorkou oftalmologie v roce 1959 a v roce 1961 získala vědecký titul DrSc. V letech 1963 až 1966 byla proděkankou Fakulty všeobecného lékařství UK a od roku 1966 do roku 1970 byla přednostkou II. oční kliniky UK. Pedagogicky a vědecky působila na Fakultě všeobecného lékařství UK a na Fakultě dětského lékařství UK.1)


Při výzkumné činnosti se profesorka Věra Kadlecová systematicky zabývala zejména fyziologií a patologií zornice, nitrooční cirkulací a gonioskopií. Dále se věnovala očním onemocněním dětí a později také historii českého očního lékařství. Na svém univerzitním pracovišti se snažila prosazovat rovnoměrné zastoupení klinických a výzkumných specializací rychle se rozvíjejícího oboru oftalmologie, což je i v současnosti podstatným aspektem koncepce Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Profesorka Věra Kadlecová byla jedním z prvních signatářů manifestu „2000 slov“ (viz Literární listy, 27. 6. 1968, č. 18/68, str. 3) a v následujícím tzv. normalizačním období rozhodně odmítla svůj podpis tohoto manifestu odvolat, stejně jako názory na vojenskou okupaci naší republiky v srpnu 1968. Následoval hrubý nátlak komunistických diktátorů – profesorka Věra Kadlecová byla zbavena všech akademických funkcí na Univerzitě Karlově i ve vědeckých společnostech, téměř na 20 let ztratila možnost publikovat a na oční klinice směla působit pouze jako zdravotnická pracovnice. Profesorka Věra Kadlecová odešla v roce 1978 do důchodu, avšak osobní i odborné kontakty s Oční klinikou 1. LF a VFN v Praze, na jejímž rozvoji se všestranně podílela více než 50 let, zachovávala až do počátku 21. století. Několik generací českých oftalmologů se tak mohlo inspirovat při poznávání jejích mimořádných morálních, intelektuálních a odborných kvalit, citlivého přístupu k pacientům a hlubokého zaujetí pro vědeckou práci. Životní dílo profesorky Věry Kadlecové bylo alespoň zčásti oceněno v letech 1994 a 1995, a to udělením zlatých medailí 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Paní profesorka Věra Kadlecová zemřela 15. října 2002 v Praze, tedy krátce před dovršením věku 90. let. O životních osudech této vynikající české lékařky lze vskutku říci „per aspera ad astra“. Čest její památce.

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.

Praha, Říjen 2013


1) Poznámka: Životní dráha profesorky Věry Kadlecové je podrobněji popsána v několika vzpomínkových studiích, např. Jiřího Otradovce „prof. MUDr. Jaromír Kurz a jeho škola“ (Čs. Oftal., 1996), Bohdany Kalvodové „Vývoj oftalmologie na Oční klinice VFN a 1. LF UK v Praze“ (Čes. a slov. Oftal., 2005) a Petra Svobodného „Věra Kadlecová – první dáma české oftalmologie“ (iForum, UK v Praze, 2013).


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se