Rejstřík ročníku 2012


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 6, p. 270-272

Obsah ČESKÉ a SLOVENSKÉ OFTALMOLOGIE Ročník 68/2012

Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.: Přítomnost intraviterální aplikace anti-VEGF preparátů v léčbě prahového stadia ROP 3+ v zóně I-II: Výsledky čtyřleté studie                       29

Babál P. viz Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H., Kusenda P.                        38

Bartoš M. viz Jančo L., Vida R., Villémová K., Izák M.                                  3

Beneš P, Synek S., Petrová S., Sokolová Šidlová J., Forýtková L., Holoubková L.: Výskyt refrakčních vad s následnou volbou korekční pomůcky                   11

Beránek J. viz Studnička J., Ryšková L., Rencová E., Hejsek L., Rozsíval P.             51

Borek I. viz Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z.     29

Brichová M. viz Mach R., Pokorná J., Dvořák J., Gregušová D.                             65

Černák A. viz Škrovinová D., Kosová A.                                                121

Česká Burdová M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P., Sedláčková P.: Srovnávací studie měření nitroočního tlaku aplanační tonometrií, bezkontaktní tonometrií a TonoPenem                                      43

Doležel Z. viz Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Krejčířová I., Borek I.        29

Dotřelová D. viz Štěpánková J., Odehnal M., Malec J.                               142

Dušek L. viz Matušková V., Kolář P. , Vysloužilová D. , Vlková E., Kandrnal V., Jarkovský J., Uher M.                              171

Dvořák J. viz Mach R., Brichová M., Pokorná J., Gregušová D.                           65

Dvořáková H. viz Rencová E., Studnička J., Marák J., Langrová H.                               84

Ernest J. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.           236

Ernest J.: Standard akutní vitreoretinální péče                                                   258

Ferrová K. viz Česká Burdová M., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P.,

Sedláčková P.                                             43

Filouš A. viz Česká Burdová M., Ferrová K., Oskorypová K., Ležatková P., Sedláčková P.                                             43

Forýtková L. viz Beneš P, Synek S., Petrová S., Sokolová Šidlová J., Holoubková L.                                           11

Fryšák Z. viz Karhanová M., Mlčák P., Marešová K.                                            150

Furdová A., Oláh Z., Svetlošáková Z., Kusenda P.: Súčasný stav evidencie zhubných nádorov oka a očných adnexov (dg. C69) v SR a ČR             195

Furdová A., Ružička J., Šramka M., Králik G., Chorváth M.: Choroidálny melanóm v štádiu T1 – porovnanie plánu ožiarenia pri stereotaktickej rádiochirurgii a pri protónovej terapii 156

Furdová A., Strmeň P., Oláh Z., Svetlošáková Z.: Extrasklerálne prerastanie malígneho melanómu choroidey po endoresekcii (Kazuistika)              163

Gergišáková H. viz Svetlošáková Z., Krásnik V., Babál P., Kusenda P.                 38

Gerinec A. viz Sharashidze A.                   126

Gregušová D. viz Mach R., Brichová M., Pokorná J., Dvořák J.                                65

Hamouz J. viz Kuchynka P., Mazal Z., Studený P.                                                228

Hejsek L. viz Studnička J., Beránek J., Ryšková L., Rencová E., Rozsíval P.          51

Helbich M. viz Vodrážková E., Šefčiková S.                                             102

Hobzová M. viz Karhanová M., Marešová K.                                              22

Holoubková L. viz Beneš P, Synek S., Petrová S., Sokolová Šidlová J., Forýtková L.                                             11

Holoušová M. viz Autrata R., Šenková K., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.       29

Chorváth M. viz Furdová A., Ružička J., Šramka M., Králik G.              156

Chrapek O. viz Šín M., Jakubcová M., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J.            57

Izák M. viz Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K.                                                3

Jakubcová M. viz Šín M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J.            57

Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K., Izák M.: Plyny vo vetreoretinálnej       chirurgii                                                 3

Jarkovský J. viz Matušková V., Kolář P., Vysloužilová D. , Vlková E. , Dušek L., Kandrnal V., Uher M.                               171

Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.: Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie                                         236

Kandrnal V. viz Matušková V., Kolář P. , Vysloužilová D. , Vlková E., Dušek L., Jarkovský J., Uher M.                              171

Karhanová M., Hobzová M., Marešová K.: Floppy eyelid syndrom a syndrom obstrukční spánkové apnoe                  22

Karhanová M., Mlčák P., Fryšák Z., Marešová K.: Účinnost a snášenlivost tafluprostu 0,0015% bez konzervačních látek v léčbě glaukomu a oční hypertenze                                        150

Karhanová M., Vláčil O., Šín M., Marešová K.: Srovnání metody nastavitelných versus fixních stehů při operaci strabismu u pacientů s endokrinní orbitopatií                     207

Klečka D. viz Procházková S., Novák P.    17

Kolář P. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.           236

Kolář P. viz Matušková V., Vysloužilová D., Vlková E. , Dušek L., Kandrnal V., Jarkovský J., Uher M.                              171

Kolář P. viz Vysloužilová D., Matušková V.                                             91

Kolář P. viz Vysloužilová D., Matušková V., Vlková E.                            98

Komínek P. viz Matoušek P., Lipina R., Šmehlík P., Krejčí T., Syrovátka J., Zeleník K.                           202

Kosová A. viz Škrovinová D., Černák A.                                                 121

Králik G. viz Furdová A., Ružička J., Šramka M., Chorváth M                          156

Krásnik V., Štefaničková J., Strmeň P., Kusenda P.: Krvácanie pod vnútornú hraničnú membránu sietnice liečené pars plana vitrektómiou (Kazuistika)       135

Krásnik V. viz Svetlošáková Z., Gergišáková H., Babál P., Kusenda P.          38

Krásnik V. viz Štefaničková J., Strmeň P., Vavrová K., Mrózová L.                          180

Krásný J., Šach J.: Aplikace Dysportu®  – možnost doprovodného vedlejšího efektu na postavení víček (klinicko-histologická studie)             216

Krejčí T. viz Matoušek P., Lipina R., Komínek P., Šmehlík P., Syrovátka J., Zeleník K.               202

Krejčířová I. viz Autrata R., Šenková K., Holoušová M., Doležel Z., Borek I.            29

Kuchynka P., Mazal Z., Studený P., Hamouz J.: Standard pro diagnostiku a léčbu: Katarakta dospělých              228

Kusenda P. viz Furdová A., Oláh Z., Svetlošáková Z.                                       195

Kusenda P. viz Krásnik V., Štefaničková J., Strmeň P.                                                 135

Kusenda P. viz Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H., Babál P.                            38

Kvapil M. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Škrha J.                            236

Langrová H. viz Rencová E., Studnička J., Marák J., Dvořáková H.                             84

Ležatková P. viz Česká Burdová M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Sedláčková P.                                             43

Lipina R. viz Matoušek P., Komínek P., Šmehlík P., Krejčí T., Syrovátka J., Zeleník K.                                                202

Lipková B.: Perforované zátky v liečbe stenózy slzných bodov                       147

Mach R., Brichová M., Pokorná J., Dvořák J., Gregušová D.: Akutní retinální nekróza (Kazuistika)             65

Malec J. viz Štěpánková J., Odehnal M., Dotřelová D.                                            142

Marák J. viz Rencová E., Studnička J., Dvořáková H., Langrová H.                       84

Marešová K. viz Karhanová M., Hobzová M.                                               22

Marešová K. viz Karhanová M., Mlčák P., Fryšák Z.             150

Marešová K. viz Karhanová M., Vláčil O., Šín M.                                                      207

Matoušek P., Lipina R., Komínek P., Šmehlík P., Krejčí T., Syrovátka J., Zeleník K.: Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice                            202

Matušková V., Kolář P. , Vysloužilová D. , Vlková E. , Dušek L., Kandrnal V., Jarkovský J., Uher M.: Ranibizumab v léčbě vlhké formy VPMD – dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS                                         171

Matušková V. viz Vysloužilová D., Kolář P.                                                     91

Matušková V. viz Vysloužilová D., Kolář P., Vlková E.                                    98

Mazal Z. viz Kuchynka P., Studený P., Hamouz J.                                                228

Michálek J. viz Pašová P., Skorkovská K.                                         116

Mlčák P. viz Karhanová M., Fryšák Z., Marešová K.                                            150

Mrózová L. viz Štefaničková J., Strmeň P., Vavrová K., Krásnik V.                             180

Netuková M. viz Sosna T., Švancarová R., Studnička J.                                                91

Novák P. viz Procházková S., Klečka D.    17

Odehnal M. viz Štěpánková J., Malec J., Dotřelová D.                                            142

Oláh Z., Veselovský J.: VOT králikov po instilácii zmesi L-arninínu.HCL so zvolenými antiglaukomatikmi pripravenej in vitro                             77

Oláh Z. viz Furdová A., Strmeň P., Svetlošáková Z.                                       163

Oláh Z. viz Furdová A., Svetlošáková Z., Kusenda P.                                               195

Oskorypová K. viz Česká Burdová M., Ferrová K., Filouš A., Ležatková P., Sedláčková P.                                             43

Pašová P., Skorkovská K., Michálek J.: Srovnání měření hloubky a zakřivení rohovky pomocí Scheimpflugovy kamery, laserové interferometrie, automatické keratometrie a ultrazvukové pachymetrie               116

Pelikánová T. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Kvapil M., Škrha J.                                  236

Petrová S. viz Beneš P, Synek S., Sokolová Šidlová J., Forýtková L., Holoubková L.                                           11

Pitrová Š., Karhan J.: Standardy odborné oftalmologické zdravotní péče v ČR                   227

Pitrová Š. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.           236

Pitrová Š. viz Karhan J.                           227

Pokorná J. viz Mach R., Brichová M., Dvořák J., Gregušová D.                             65

Prachařová Z. viz Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Šimičák J., Řehák J.                57

Procházková S., Novák P., Klečka D.: Naše patnáctileté zkušenosti s LASIKem 17

Rencová E., Studnička J., Marák J., Dvořáková H., Langrová H.: Koincidence lokalizace defektů vrstvy junkce IS/OS fotoreceptorů na SD OCT s funkčními poruchami v případě Stargardtovy     choroby (Kazuistika)                           84

Rencová E. viz Studnička J., Beránek J., Ryšková L., Hejsek L., Rozsíval P.             51

Rozsíval P. viz Studnička J., Beránek J., Ryšková L., Rencová E., Hejsek L.            51

Ružička J. viz Furdová A., Šramka M., Králik G., Chorváth M.                            156

Ryšková L. viz Studnička J., Beránek J., Rencová E., Hejsek L., Rozsíval P.             51

Řehák J., Studnička J.: Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s venózní okluzí sítnice        244

Řehák J. viz Kalvodová B., Sosna T., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.           236

Řehák J. viz Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J.       57

Sedláčková P. viz Česká Burdová M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P.                                              43

Sharashidze A., Gerinec A.: Aplázia zrakového nervu (Kazuistika)            126

Skorkovská K. viz Pašová P., Michálek J.                                              116

Sokolová Šidlová J. viz Beneš P, Synek S., Petrová S., Forýtková L., Holoubková L.  11

Sosna T., Švancarová R., Netuková M., Studnička J.: Současný pohled na diabetický makulární edém (Souborný referát)                               91

Sosna T. viz Kalvodová B., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M., Škrha J.           236

Streicher T., Špirková J., Tichá M.: Klinická rozmanitosť Bestovej choroby                   189          

Strmeň P. viz Furdová A., Oláh Z., Svetlošáková Z.                                       163

Strmeň P. viz Krásnik V., Štefaničková J., Kusenda P.                                               135

Strmeň P. viz Štefaničková J., Vavrová K., Mrózová L., Krásnik V.                            180

Strnad P., Svačinová J., Vlková E.: Komplikace u nepenetrujících hlubokých sklerotomií                       109

Studený P. viz Kuchynka P., Mazal Z., Hamouz J.                                                228

Studnička J., Beránek J., Ryšková L., Rencová E., Hejsek L., Rozsíval P.: Hodnocení bakteriální kolonizace spojivkového vaku pacientů léčených intravitreálními injekcemi ranibozumabu       51 

Studnička J. viz Rencová E., Marák J., Dvořáková H., Langrová H.                       84

Studnička J. viz Řehák J.                          244

Studnička J. viz Sosna T., Švancarová R., Netuková M.                                              91

Studnička J.: Diabetický makulární edém – nové možnosti léčby                61

Svačinová J. viz Strnad P., Vlková E.       109

Svetlošáková Z., Krásnik V., Gergišáková H.,

Babál P., Kusenda P.: Vybrané prognostické faktory malígneho melanómu uvey    38

Svetlošáková Z. viz Furdová A., Oláh Z., Kusenda P.                                               195

Svetlošáková Z. viz Furdová A., Strmeň P., Oláh Z.                                                    163

Synek S. viz Beneš P, Petrová S., Sokolová Šidlová J., Forýtková L., Holoubková L.                                           11

Synek S. viz Veselý P.                                 71

Syrovátka J. viz Matoušek P., Lipina R., Komínek P., Šmehlík P., Krejčí T., Zeleník K.                                                202

Šach J. viz Krásný J.                                 216

Šefčiková S. viz Vodrážková E., Helbich M.                                               102

Šenková K. viz Autrata R., Holoušová M., Krejčířová I., Doležel Z., Borek I.              29

Šimičák J. viz Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Řehák J.         57

Šín M., Jakubcová M., Chrapek O., Prachařová Z., Šimičák J., Řehák J.: Porovnání účinku ranibozumabu a pegaptanibu sodného na velikost ablace RPE při léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace                                           57

Šín M. viz Karhanová M., Vláčil O., Marešová K.                                             207

Škrha J. viz Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J., Pitrová Š., Pelikánová T., Kvapil M.                         236

Škrovinová D., Černák A., Kosová A.: Stav chirurgie katarakty na Slovensku v rokoch 2008–2010           121

Šmehlík P. viz Matoušek P., Lipina R., Komínek P., Krejčí T., Syrovátka J., Zeleník K.                                                202

Špirková J. viz Streicher T., Tichá M.      189

Šramka M. viz Furdová A., Ružička J., Králik G., Chorváth M.                            156

Štefaničková J. viz Krásnik V., Strmeň P., Kusenda P.                                               135

Štefaničková J., Strmeň P., Vavrová K., Mrózová L., Krásnik V.: Pars plana vitrektómia a kombinovaná liečba pars plana vitrektómia, triamcinolon acetonid intravitreálne a laserkoagulácia makuly pri diabetickom edéme makuly – ročné výsledky                               180

Štěpánková J., Odehnal M., Malec J., Dotřelová D.: Rohovková cizí tělíska u dětí              142                                                  

Švancarová R. viz Sosna T., Netuková M., Studnička J.                                                91

Tichá M. viz Streicher T., Špirková J.      189

Uher M. viz Matušková V., Kolář P., Vysloužilová D. , Vlková E. , Dušek L., Kandrnal V., Jarkovský J.                         171

Vavrová K. viz Štefaničková J., Strmeň P., Mrózová L., Krásnik V.                            180

Veselovský J. viz Oláh Z.                           77

Veselý P., Synek S.: Opakovatelnost a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypových tabulích logMAR ETDRS a Snellen     71

Vida R. viz Jančo L., Bartoš M., Villémová K., Izák M.                                  3

Villémová K. viz Jančo L., Vida R., Bartoš M., Izák M.                                       3

Vláčil O. viz Karhanová M., Šín M., Marešová K.                                             207

Vlková E. viz Matušková V., Kolář P., Vysloužilová D. , Dušek L., Kandrnal V., Jarkovský J., Uher M.                              171

Vlková E. viz Strnad P., Svačinová J.       109

Vlková E. viz Vysloužilová D., Kolář P., Matušková V.                                             98

Vodrážková E., Šefčiková S., Helbich M.: Psychometrická validácia verzie „Dotazníka zrakových funkcií – 25“ v podmienkach Slovenska       102

Vysloužilová D., Kolář P., Matušková V.: Využití fotodynamické terapie v léčbě myopických neovaskulárních membrán               91

Vysloužilová D., Kolář P., Matušková V., Vlková E.: Léčba vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace fotodynamickou terapií s verteporfinem – dlouhodobé výsledky     98

Vysloužilová D. viz Matušková V., Kolář P. , Vlková E. , Dušek L., Kandrnal V., Jarkovský J., Uher M.                              171

Zeleník K. viz Matoušek P., Lipina R., Komínek P., Šmehlík P., Krejčí T., Syrovátka J.                                             202

OSOBNÍ ZPRÁVY

Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc., – 70-ročný                                               221

ZPRÁVY

Posudková kritéria v oftalmologii              82

Pozvánka na Konferenci o kazuistikách v oftalmologii 2012                                   47


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×