Obsah České a slovenské oftalmologie, Ročník 67/2011


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 5-6, p. 2-4

Alexík M., Štubňa M., Káčerik M.: Katarakta po úraze bleskom (kazuistika) 27

Alexík M.: Unilaterálny cystoidný edém makuly indukovaný Citalopramom (kazuistika) 136

Almaši M., Osifová A., Horňák M., Andrašovská  M., Džunková N.: Transkarunkulárna mediálna orbitotómia (kazuistika) 178

Andrašovská  M. viz Almaši M., Osifová A., Horňák M., Džunková N. 178

Babal P. viz Kostolná B., Gerinec A., Kobzová D. 101

Benda T.: Výskyt kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s pseudoexfoliativním syndromem a pseudoexfoliativním glaukomem (původní práce) 12

Beneš P., Synek S., Petrová S.: Porovnání keratometrických hodnot a excentricit rohovek u myopie, hypermetropie a emetropie (původní práce) 181

Bernátová V., Synek S.: Dlhodobé výsledky laserových refrakčných operácií – metóda LASEK alebo Epi-LASIK (původní práce) 119

Black G. C. viz Kousal B., Chakarova F., Ramsden S., Langrová H., Lišková P. 168

Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E.: Oko a idiopatické střevní záněty (původní práce) 92

Burova M. viz Kalfeřtová M., Jirásková N., Nekolová J., Rozsíval P. 150

Burova M. viz Kalfeřtová M., Jirásková N., Rozsíval P. 175

Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Tesařová M., Hansiková H., Wenchich L., Zámečník J., Zeman J.: Rohovková  ulcerace po operaci ptózy u pacienta s Kears-Sayerovým syndromem (kazuistika) 133

Cesneková T., Skorkovská K., Petrová S., Čermáková S.: Zrakové funkce a kvalita života u pacientů s keratokonem (původní práce) 51

Čech P. viz Vícha I., Girgle R., Vlková E., Rozman J., Čížek M., Dlouhý J. 18

Čermáková S. viz Cesneková T., Skorkovská K., Petrová S. 51

Černák A. viz Černák M., Siska V., Nekorancová J., Krajčová P. 147

Černák A. viz Kakoulidis K., Černák M. 111

Černák A. viz Trnavec B., Vodrážková E.  60

Černák M. viz Kakoulidis K., Černák A. 111

Černák M., Černák A., Siska V., Nekorancová J., Krajčová P. : Opacifikácia zadného puzdra pri dlhodobom sledovaní pacientov po implantácii hydrofilnej/hydrofóbnej šošovky Acri.Smart (původní práce) 147

Česká Burdová  M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P., Sedláčková P.: Závislost nitroočního tlaku měřeného aplanační tonometrií, bezkontaktní  tonometrií a TonoPenem na centrální tloušťce rohovky (původní práce) 154

Čížek M. viz Vícha I., Girgle R., Vlková E., Rozman J., Čech P., Dlouhý J. 18

Dlouhý J. viz Vícha I., Girgle R., Vlková E., Rozman J., Čech P., Čížek M. 18

Dotřelová D. viz Odehnal M., Malec J., Štěpánková J. 35

Dvořák J. viz  Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Jeníčková D., Říhová E. 92

Džunková N. viz Almaši M., Osifová A., Horňák M., Andrašovská  M. 178

Ernest J. viz  Hejsek L., Langrová H., Němec P., Rejmont L. 159

Ferrová K. viz Česká Burdová  M., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P., Sedláčková P. 154

Filouš A. viz Česká Burdová  M., Ferrová K., Oskorypová K., Ležatková P., Sedláčková P. 154

Gajdošová E., Kukurová E., Gerinec A.: Návrh systému starostlivosti o zrakovo postihnuté deti v SR (původní práce) 21

Gerinec A. viz  Gajdošová E., Kukurová E. 21

Gerinec A. viz Kostolná B., Babal P., Kobzová D. 101

Gerinec A. viz Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B. 115

Girgle R. viz Vícha I., Vlková E., Rozman J., Čech P., Čížek M., Dlouhý J. 18

Hansiková H. viz Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Tesařová M., Wenchich L., Zámečník J., Zeman J. 133

Heissigerová J. viz  Brichová M., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E. 92

Hejsek L., Langrová H., Ernest J., Němec P., Rejmont L.: Příspěvek k vyšetřování funkce makulární krajiny při chirurgické léčbě idiopatické  makulární díry (původní práce) 159

Hlinomazová Z., Horáčková M., Pirnerová L.: DMEK (Transplantace Descemetovy membrány s endotelem) – časné a pozdní komplikace (původní práce) 75

Horáčková M. viz Hlinomazová Z., Pirnerová L. 75

Horňák M. viz Almaši M., Osifová A., Andrašovská  M., Džunková N. 178

Hrubá D. viz Krásný J., Netuková M., Kodat V., Pokorná J. 42

Chakarova F. viz Kousal B., Black G. C., Ramsden S., Langrová H., Lišková P. 168

Cholevík D. viz Kiszová R., Timkovič J., Zaoral T., Zámečníková I.  104

Chrapek O. viz Šín M., Rehák M., Řehák J. 3

Ilavská M., Kardos L.: Rekonštrukcia spojovkového vaku po enukleácii očného bulbu v minulosti – dva spôsoby chirurgického riešenia (původní práce) 97

Jeníčková D. viz  Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Říhová E. 92

Jirásková N. viz  Kalfeřtová M., Burova M., Nekolová J., Rozsíval P. 150

Jirásková N. viz Kalfeřtová M., Burova M., Rozsíval P. 175

Juhás T. ml., Juhás T.: epi-lasik – naše skúsenosti (původní práce) 56

Juhás T. viz Juhás T. ml. 56

Jurečka T. viz  Cesneková T., Skorkovská K., Tesařová M., Hansiková H., Wenchich L., Zámečník J., Zeman J. 133

Káčerik M. viz Alexík M., Štubňa M. 27

Káčerik M. viz Lipková B., Krauseová O., Popluhár J. 67

Kakoulidis K., Černák A., Černák M.: Morfologické zmeny predného segmentu oka po operácii katarakty (původní práce) 111

Kalfeřtová M., Burova M., Jirásková N., Nekolová J., Rozsíval P.: Metoda AquaLase – vliv na vznik sekundární katarakty a její bezpečnost (původní práce) 150

Kalfeřtová M., Burova M., Jirásková N., Rozsíval P.:  Suprachoroidální hemoragie bez souvislosti s operačním výkonem (kazuistika) 175

Kardos L. viz Ilavská M. 97

Kiszová R., Cholevík D., Timkovič J., Zaoral T., Zámečníková I.: Lyellův syndrom (kazuistika) 104

Klečka D. viz Procházková S., Netuková M., Novák P. 86

Kobzová D. viz Kostolná B., Gerinec A., Babal P. 101

Kodat V. viz Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Pokorná J. 42

Koliášová L. viz Studený P., Siveková D., Vránová J., Kuchynka P. 7

Kostolná B. viz Tomčíková D., Prepiaková Z., Gerinec A. 115

Kostolná B., Gerinec A., Babal P., Kobzová D.: Odontogénna dermoidná cysta orbity (kazuistika) 101

Kousal B., Chakarova F., Black G. C., Ramsden S., Langrová H., Lišková P.: Minimální nález u pacienta s Bestovou chorobou podmíněnou mutací c.653G>A v genu BEST1 (kazuistika) 170

Krajčová P. viz Černák M., Černák A., Siska V., Nekorancová J. 147

Krásnik V. viz Lipková B., Liesnerová A., Šustykevičová Z. 165

Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V., Pokorná J.: Keratoconjunctivitis sicca (KCS) při folikulární konjunktivitidě u dospělých pacientů s etiologií Chlamydia pneumoniae (původní práce) 42

Krauseová O. viz Lipková B., Káčerik M., Popluhár J. 67

Kuchynka P. viz Studený P., Koliášová L., Siveková D., Vránová J. 7

Kukurová E. viz Gajdošová E., Gerinec A. 21

Langrová H. viz  Hejsek L., Ernest J., Němec P., Rejmont L. 159

Langrová H. viz Kousal B., Chakarova F., Black G. C., Ramsden S., Lišková P. 170

Ležatková P. viz Česká Burdová  M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Sedláčková P. 154

Liesnerová A. viz Lipková B., Šustykevičová Z., Krásnik V. 165

Lipková B., Káčerik M., Krauseová O., Popluhár J.: Očné príznaky po operácii skoliózy (kazuistika) 67

Lipková B., Liesnerová A., Šustykevičová Z., Krásnik V.:  Spontánne uzavretie idiopatickej diery makuly (prezentácia 4 prípadov) (kazuistika) 165

Lišková P. viz Kousal B., Chakarova F., Black G. C., Ramsden S., Langrová H. 170

Malec J. viz Odehnal M., Štěpánková J., Dotřelová D. 35

Nekolová J. viz Kalfeřtová M., Burova M., Jirásková N., Rozsíval P. 150

Nekorancová J. viz Černák M., Černák A., Siska V., Krajčová P. 147

Němec P. viz Hejsek L., Langrová H., Ernest J., Rejmont L. 159

Netuková M. viz Krásný J., Hrubá D., Kodat V., Pokorná J. 42

Netuková M. viz Procházková S., Klečka D., Novák P. 86

Novák P. viz Procházková S., Netuková M., Klečka D. 86

Odehnal M., Malec J., Štěpánková J., Dotřelová D.: Současný pohled na retinopatii nedonošených (souborný referát) 35

Oláh Z., Veselovský J.: Porovnanie vplyvu zmesi niektorých aminokyselín s antoglaukomatikami na VOT králikov. Prehľad výsledkov experimentálneho materiálu (původní práce) 187

Osifová A. viz Almaši M., Horňák M., Andrašovská  M., Džunková N. 178

Oskorypová K. viz Česká Burdová  M., Ferrová K., Filouš A., Ležatková P., Sedláčková P. 154

Petrová S. viz Beneš P., Synek S. 181

Petrová S. viz Cesneková T., Skorkovská K., Čermáková S. 51

Pirnerová L. viz Hlinomazová Z., Horáčková M. 75

Pirnerová L.: Využití konfokální mikroskopie rohovky v diagnostice Coganovy mikrocystické dystrofie a sledování ultrastrukturálních změn po fototerapeutické keratektomie (původní práce) 80

Pokorná J. viz Krásný J., Hrubá D., Netuková M., Kodat V. 42

Popluhár J. viz Lipková B., Káčerik M., Krauseová O. 67

Prepiaková Z. viz Tomčíková D., Kostolná B., Gerinec A. 115

Procházková S., Netuková M., Klečka D., Novák P.: Lasik po rohovkovém vředu (kazuistika) 86

Ramsden S. viz Kousal B., Chakarova F., Black G. C., Langrová H., Lišková P. 170

Rehák M. viz Šín M., Chrapek O., Řehák J. 3

Rejmont L. viz Hejsek L., Langrová H., Ernest J., Němec P. 159

Rencová E. viz Studnička J. 129

Rozman J. viz Vícha I., Girgle R., Vlková E., Čech P., Čížek M., Dlouhý J. 18

Rozsíval P. viz Kalfeřtová M., Burova M., Jirásková N. 175

Rozsíval P. viz Kalfeřtová M., Burova M., Jirásková N., Nekolová J. 150

Řehák J. viz Šín M., Rehák M., Chrapek O. 3

Říhová E. viz Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Dvořák J., Jeníčková D. 92

Sedláčková P. viz Česká Burdová  M., Ferrová K., Filouš A., Oskorypová K., Ležatková P. 154

Sičáková S. viz Výborný P. 63

Siska V. viz Černák M., Černák A., Nekorancová J., Krajčová P. 147

Siveková D. viz Studený P., Koliášová L., Vránová J., Kuchynka P. 7

Skorkovská K. viz  Cesneková T., Jurečka T., Tesařová M., Hansiková H., Wenchich L., Zámečník J., Zeman J. 133

Skorkovská K. viz Cesneková T., Petrová S., Čermáková S. 51

Streicher  T.,  Špirková J., Vičan  J.: Retinitis septica Roth (kazuistka) 140

Studený P., Koliášová L., Siveková D., Vránová J., Kuchynka P.: Efektivita hluboké sklerektomie s implantací T-Fluxu – dlouhodobé výsledky (původní práce) 7

Studnička J., Rencová E.: Novinky v léčbě makulárního edému při žilních sítnicových okluzí (původní práce) 129

Svozílková P. viz  Brichová M., Heissigerová J., Dvořák J., Jeníčková D., Říhová E. 92

Synek S. viz Beneš P., Petrová S. 181

Synek S. viz Bernátová V. 119

Šín M., Rehák M., Chrapek O., Řehák J.: Současné možnosti náhrady vidění nevidomých pacientů pomocí arteficialních neuroprotéz (souborný referát) 3

Špirková J. viz Streicher  T.,  Vičan  J. 140

Štěpánková J. viz Odehnal M., Malec J., Dotřelová D. 35

Štubňa M. viz Alexík M., Káčerik M. 27

Šustykevičová Z. viz Lipková B., Liesnerová A., Krásnik V. 165

Tesařová M. viz Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Hansiková H., Wenchich L., Zámečník J., Zeman J. 133

Timkovič J. viz Kiszová R., Cholevík D., Zaoral T., Zámečníková I. 104

Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Gerinec A.: Prínos konfluujúcej (paint) – diódlaserkoagulácie v liečbe retinopatie nezrelých detí (původní práce) 115

Trnavec B., Černák A., Vodrážková E.: Porovnanie topickej mydriázy a mydriázy pomocou nasiaknutej celulózy vo fornixe (původní práce) 60

Veselovský J. viz Oláh Z. 187

Vičan  J. viz Streicher  T.,  Špirková J. 140

Vícha I., Girgle R., Vlková E., Rozman J., Čech P., Čížek M., Dlouhý J.: Elektronický systém pro kontrolu správné polohy hlavy po některých vitreoretinálních operacích (původní práce) 18

Vlková E. viz Vícha I., Girgle R., Rozman J., Čech P., Čížek M., Dlouhý J.  18

Vodrážková E. viz Trnavec B., Černák A. 60

Vránová J. viz Studený P., Koliášová L., Siveková D., Kuchynka P. 7

Výborný P., Sičáková S.: Denní dávka benzalkonium chloridu – významné kritérium v léčbě glaukomu (původní práce) 63

Wenchich L. viz Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Tesařová M., Hansiková H., Zámečník J., Zeman J. 133

Zámečník J. viz Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Tesařová M., Hansiková H., Wenchich L., Zeman J. 133

Zámečníková I. viz Kiszová R., Cholevík D., Timkovič J., Zaoral T. 104

Zaoral T. viz Kiszová R., Cholevík D., Timkovič J., Zámečníková I. 104

Zeman J. viz Cesneková T., Jurečka T., Skorkovská K., Tesařová M., Hansiková H., Wenchich L., Zámečník J. 133 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. – osemdesiatnik 71

K 80. narodeninám primára očneho oddelenia v Bojniciach MUDr. Teodora Streichera 143   

RECENZE

Principy farmakoterapie v oftalmologii (Z. Oláh) 142


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5-6

2011 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×