Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc. – osemdesiatnik


Autoři: Prof. Strmeň;  Kolektív Kliniky Oftalmológie Lf Uk;  Un Bratislava;  prof. Gerinec S Kolektívom Kliniky Detskej Oftalmológie Lf Uk Dfnsp
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 2, p. 71
Kategorie: Osobní zprávy

V časopise Československá oftalmologie číslo 2 z roku 1981 bola na strane 73 uverejnená fotografia vtedy 50-ročného docenta oftalmológie z Bratislavy. Ten, kto má toto číslo doma k dispozícii, si môže vlasy na fotke dofarbiť na striebristo, zmeniť strih košele a dizajn kravaty na modernejší a má pred sebou profesora MUDr. Zoltána Oláha, DrSc., ako sviežeho osemdesiatnika.

Gymnázium absolvoval v Komárne a Lekársku fakultu UK v Bratislave ukončil v roku 1956. Už počas štúdia sa venoval vedeckej práci na Ústave anatómie, kde nejaký čas pobudol aj po promócii, ale od roku 1957 až dodnes je verný Klinike oftalmológie LF UK. Spočiatku ako odborný asistent, od roku 1969 ako docent a od roku 1981 ako profesor oftalmológie. Medzitým v roku 1965 obhájil na Karlovej univerzite v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Štúdium priebehu včasných štádií reaktívnych zmien skléry po perforačnom poranení“ a v roku 1979 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na tému „Problémy hojenia a šitia rán v oku“. Aby nemal mikroskopovania málo, tak témou habilitačnej práce bol „Morfologický a klinicko-patologický rozbor výskytu a prognózy malígnych melanómov v uveálnom trakte oka“.

Prednostom Kliniky oftalmológie LF UK bol od roku 1976 do roku 1997. Do roku 2007 pracoval na tejto klinike ako profesor na plný úväzok a od roku 2008 aktívne pracuje a odovzdáva skúsenosti mladším kolegom na klinike ako emeritný profesor.

Jeho experimentálne a vedecké zameranie sa odrazilo aj v  klinickej činnosti. Bol priekopníkom mikrochirurgie oka na Slovensku. Jeho práce z oblasti mikrochirurgie glaukómov, vnútroočných nádorov, komplexnej rekonštrukcie úrazov oka, chirurgie šošovky, odlúpenia sietnice ovplyvnili výchovu širokej populácie slovenských oftalmológov. Bol pionierom v zavádzaní laserovej oftalmochirurgie ako i  výpočtovej techniky do dennej praxe slovenskej medicíny.

Pod jeho odborným vedením vyrástli prakticky všetci docenti a profesori oftalmológie na Slovensku za posledných 35 rokov. Za roky svojej pedagogickej činnosti ako školiteľ vychoval 25 doktorandov.

Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti veľa času venoval aj práci v odbornej spoločnosti. Bol dlhé roky predsedom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a členom výboru Československej oftalmologickej spoločnosti a bol aj zástupcom šéfredaktora časopisu Československá oftalmologie.

Počas celej svojej činnosti bol aktívnym prednášateľom. Na najrozličnejších odborných a vedeckých fórach odprednášal cez 450 prednášok doma i v zahraničí. Zoznam písomných prác presahuje číslo 200. Aj na tomto mieste je potrebné zdôrazniť jeho schopnosť venovať sa novým vedeckým projektom. Po smrti doc. Kováčika bol schopný po krátkej dobe plnohodnotne pokračovať v spolupráci s doc. Veselovským vo výskumnej práci v oblasti biochémie liečby glaukómu. Za posledných 10 rokov publikoval so spolupracovníkmi 26 článkov uvedených v Pubmede. Okrem učebnice oftalmológie pre lekárske fakulty vydal ďalších 11 publikácií na najrozličnejšie témy, mimoriadne potrebných pre výchovu mladých adeptov oftalmológie.

Vážený pán profesor, milý priateľ Zolo,

pri príležitosti vzácneho životného jubilea sa Ti chceme poďakovať za všetko čo si vykonal na poli výchovy slovenských oftalmológov, najmä výchovy pracovníkov Kliniky oftalmológie LF UK a UN v Bratislave. Prajeme Ti do ďalších rokov veľa zdravia a nech Ti Tvoj elán vydrží čo najdlhšie.

Prof. Strmeň
Prof. Gerinec


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se