Excimerový laser a ťažká myopia -porovnanie metódy LASIK a PRK


Comparison of Photorefractive Keratectomy and LASIK in the Treatment of High

The aim of this study is to compare the results of photorefractive keratectomy(PRK) with method of laser-assisted keratomileusis (LASIK) in the treatment ofhigh myopia by excimer laser.The study compares 100 eyes after PRK operated on by technique of multizonalablation divided into group of moderately high myopia (-6.0 ... -9.0 Dsph/85 eyes)and severely high myopia (over -9.25 Dsph/15 eyes) with a group o 100 eyesoperated on by LASIK similarly classified (moderately high myopia/67 eyes andseverely high myopia/33 eyes). The eyes were treated by excimer laser Keracor117 manufactured by Technolas company. Statistic analysis used one-way analysisof variance.One year after operation emmetropia within ± 1.0 Dsph was 52 % in the first and47 % in the second group after PRK. After LASIK it was 71 % and 54 % respectively.No statistically significant differences have been found between the groups. Inspite of this, analysis of postoperative complications, line loss of the preoperativebest spectacle corrected acuity and patients satistaction shows that LASIK isa better method in correction of high myopia by excimer laser.

Key words:
excimer laser, myopia, LASIK, PRK


Autoři: T. Juhás;  I. Kozák;  D. Klisenbauer
Působiště autorů: Očná klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. T. Juhás, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 3, p. 161-165
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom tejto štúdie je porovnanie výsledkov fotorefraktívnej keratektómie (PRK)s metódou laser-asistujúcej keratomilleuzy (LASIK) v liečbe ťažkej myopie exime-rovým laserom.Štúdia porovnáva 100 očí po PRK operovaných technikou multizonálnej ablácierozdelených do skupiny 85 očí so stredne ťažkou myopiou (od -6,0 do -9,0 Dsph)a 15 očí s ťažkou myopiou (nad -9,25 Dsph) so skupinou 100 očí operovanýchmetódou LASIK rovnako klasifikovaných (stredne ťažká myopia/67 očí a ťažkámyopia/33 očí). Oči boli operované excimerovým laserom Keracor 117 firmyTechnola. Štatistické vyhodnotenie bolo robené pomocou analýzy rozptylu jedno-duchého triedenia.Jeden a pol roka po PRK bolo emetropických do ± 1,0 Dsph 52 % očí v prvej skupinea 47 % v druhej skupine. V prvej skupine po LASIKu to bolo 71 % a v 2. skupine 54 %.Medzi skupinami neboli v rámci výslednej refrakcie nájdené štatisticky signifikant-né rozdiely. Napriek tomu analýza pooperačných komplikácií, strát riadkov predo-peračnej najlepšie korigovanej zrakovej ostrosti a spokojnosti pacientov ukazuje,že LASIK je lepšou metódou korekcie ťažkej myopie excimerovým laserom.

Klíčová slova:
excimerový laser, ťažká myopia, LASIK, PRK

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se