X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2019; 68, 214
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Bratislava, 5. až 6. septembra 2019

V dňoch 5. a 6. septembra 2019 sa na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave konal X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), ktorý bol venovaný a tvoril súčasť akcií usporiadaných pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho ústrednou témou bolo otázka: Quo vadis scientia pharmaceutica?

Cieľom zjazdu bolo ilustrovať časť výsledkov, ktoré sa u nás na farmaceutických pracoviskách dosiahli za posledných 5 rokov.

Zjazd otvoril 5. septembra 2019 a viedol prof. RNDr. Daniel Grančai, PhD., viceprezident SFS, potom stručne zhodnotil súčasný stav vo farmaceutických vedách Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident SFS, pozdravný príhovor predniesol prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK, za rektora UK vystúpila prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., a za jubilujúcu farmaceutickú firmu, ktorá už 100 rokov pôsobí vo farmácii, vystúpil PharmDr. Peter Špringer, generálny riaditeľ tejto firmy.

V ďalšej časti zjazdu bolo udeľovanie ocenení SFS. Na základe rozhodnutie výboru SFS najvyššie ocenenie Čestný člen SFS, Socius honoris causa societatis pharmaceuticae Slovacae, bolo udelené týmto odborníkom: prof. PharmDr. Martin Doležal, PhD. (FaF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. (SZU Bratislava), prof. MUDr. Viera Kristová, PhD. (LF UK Bratislava), prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. (LF UK Bratislava), Dr.h.c., prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (UCM Trnava), prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (UCM Trnava), doc. Ing. Jan Světlík, DrSc. (FaF UK Bratislava), doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc. (VŠCHT a Zentiva, a.s., Praha), doc. RNDr. Mária Kohútová, CSc. (FaF UK Bratislava) a doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. (FaF UK Bratislava).

Za úspešnú výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v prospech farmácie udelila SFS Weberovú cenu SFS doc. Ing. Vladimírovi Frecerovi, DrSc. (FaF UK Bratislava) a prof. RNDr. Gustávovi Pleschovi, DrSc. (PrF UK Bratislava).

Za zásluhy o slovenskú farmáciu udelila SFS Medailu PhMr. Vladimíra J. Žuffu týmto osobnostiam: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (SAV Bratislava), PharmDr. Peter Špringer, (generálny riaditeľ firmy Angelini, Bratislava), RNDr. Luboš Tesař (Bratislava), doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, Msc. (HTA) (FaF UK Bratislava), PharmDr. Ľudovít Farkaš (Lekáreň Nová Polianka), PharmDr. Ľubomír Virág, PhD. (Lekáreň Chrenová, Nitra), PhDr. Uršula Ambrušová, PhD. (Východoslovenské múzeum Košice), RNDr. Klára Gardavská, CSc. (FaF UK Bratislava), PharmDr. Vasiľ Šatník, PhD. (Roosweltová nemocnica, lekáreň, Banská Bystrica), PharmDr. Ondrej Sukeľ (prezident SLK Bratislava), PharmD. Mária Göböová (Fakultná nemocnica Nitra), RNDr. Odetta Petrociová (Lekáreň U leva, Levoča), RNDr. Ján Šipeky (lekáreň Nové Zámky) a RNDr. Štefan Krchňák (Šurany).

Medailu PhMr. Jána Halašu za nadštandartné aktivity vo farmácii SFS získali: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FChPT Bratislava), prof. Ing. Michal Uher, DrSc. (FChPT Bratislava), prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (FaF UK Bratislava), prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. (LF UK Bratislava), prof. RNDr. Jan Šubert, CSc. (Kuřim, Česká republika), doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc. (FaF UK Bratislava), doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. (FaF UK Bratislava) a MVDr. Miloš Jesenský, PhD. (riaditeľ Kysuckého múzea, Čadca).

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ocenením odborníkom srdečne zablahoželal, poďakoval sa im za ich doterajšiu prácu, ktorú vykonali, a zaželal im ešte veľa ďalších úspechov v ich práci v prospech farmácie.

V ďalšej časti zjazdu odzneli dve a plenárne prednášky: prof. Pharm. Jána Klimasa, PhD., MPH (Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK) Farmaceut na úsvite éry biologických liekov a dekana Fa F UK, prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., o smerovaní farmaceutického štúdia.

Súčasťou zjazdu bola výstava výtvarných diel PharmDr. Miroslava Vörösa a umeleckých fotografií jeho syna PharmDr. Petra Vörösa, lekárnikov z Nových Zámkov.

V popoludňajších hodinách program zjazdu pokračoval konferenciou o dejinách farmácie, v ktorej sa prezentovalo 9 prednášok.

Paralelne sa konala aj 48. konferencia Syntéza a analýza liečiv, na ktorej bolo prezentovaných 15 prednášok a 9 posterových oznámení.

Na druhý deň 6. septembra 2019 sa konali XLV. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého, na ktorých odznelo 22 prednášok a bolo prezentovaných 14 posterov, konali sa 37. Technologické dni, na ktorých bolo prednesených 8 prednášok a prezentovaných 8 posterov, konal sa 21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv, v rámci ktorého odznelo 6 prednášok a bolo prezentovaných 8 posterov, a konali sa i 8. pracovná konferencia klinickej farmácie, na ktorej boli 2 prednášky.

Abstrakty z prednášok a posterov budú publikované v periodiku Farmaceutický obzor.

V závere zjazdu sa konštatovalo, že zjazd splnil vytýčený cieľ a bol dôstojným odborným podujatím v rámci akcií k 100. výročiu vzniku Univerzite Komenského v Bratislave.

J. Čižmárik

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2019 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se