Zemřel pan docent RNDr. Pavel Komárek, PhD. † 8. července 2019


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2019; 68, 133
Kategorie: Zprávy

Narodil se v Praze 1. ledna 1944 v rodině lékárníka a podle rodinné tradice v roce 1968 absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Následující rok zde obhájil doktorát z přírodních věd a v ro­ce 1978 získal doktorský titul z farmaceutických věd. Krátkou dobu pracoval jako technolog v NP Léčiva Praha. V roce 1971 nastoupil do Institutu postgraduál­ního vzdělávání ve zdravotnictví, kde byl v letech 1992–2018 vedoucím Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv. Byl garantem vzdělávacích programů Radiofarmaka a Příprava radiofarmak, čímž se zasloužil o výchovu několika generací farmaceutů a specialistů pro přípravu radiofarmak. Paralelně až do současnosti byl radiofarmaceutem na Radioizotopovém pracovišti Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se věnoval přípravě radiofarmak, vědecké a praktické pedagogické činnosti. Vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru galenické farmacie obhájil na Univerzitě Karlově v roce 1987.


Byl členem Vědeckých rad obou farmaceutických fakult FaF UK v Hradci Králové a VFU v Brně. Přes 25 let působil jako vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská farmacie a doposud byl členem jeho redakční rady. Byl také členem české lékopisné komise pro obor Radiofarmaka.

Pan docent Komárek byl národním poradcem pro radiofarmaka v rámci EANM, členem Evropské federace farmaceutických věd (Council delegate 1990–2002). V letech 1990 až 2002 byl předsedou České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, v letech 2002 až 2004 jejím místopředsedou. V České společnosti nukleární medicíny byl předsedou radiofarmaceutické sekce (1980 až 2010). Za své zásluhy v oboru nukleární medicína byl oceněn řadou vyznamenání a čestným členstvím v ČFS a ČSNM ČSL JEP. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá v zahraničních i tuzemských časopisech a knihách.

Jak charakterizovat osobnost pana docenta – slušnost, čestnost, pracovitost a skromnost. Odešla významná osobnost nukleární medicíny, jeden ze zakládajících otců české radiofarmacie, kolega, přítel a člověk.

Čest jeho památce.

spolupracovníci

RIP IKEM, Praha


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.