Zemřel pan docent RNDr. Pavel Komárek, PhD. † 8. července 2019


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2019; 68, 133
Kategorie: Zprávy

Narodil se v Praze 1. ledna 1944 v rodině lékárníka a podle rodinné tradice v roce 1968 absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Následující rok zde obhájil doktorát z přírodních věd a v ro­ce 1978 získal doktorský titul z farmaceutických věd. Krátkou dobu pracoval jako technolog v NP Léčiva Praha. V roce 1971 nastoupil do Institutu postgraduál­ního vzdělávání ve zdravotnictví, kde byl v letech 1992–2018 vedoucím Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv. Byl garantem vzdělávacích programů Radiofarmaka a Příprava radiofarmak, čímž se zasloužil o výchovu několika generací farmaceutů a specialistů pro přípravu radiofarmak. Paralelně až do současnosti byl radiofarmaceutem na Radioizotopovém pracovišti Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde se věnoval přípravě radiofarmak, vědecké a praktické pedagogické činnosti. Vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru galenické farmacie obhájil na Univerzitě Karlově v roce 1987.


Byl členem Vědeckých rad obou farmaceutických fakult FaF UK v Hradci Králové a VFU v Brně. Přes 25 let působil jako vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská farmacie a doposud byl členem jeho redakční rady. Byl také členem české lékopisné komise pro obor Radiofarmaka.

Pan docent Komárek byl národním poradcem pro radiofarmaka v rámci EANM, členem Evropské federace farmaceutických věd (Council delegate 1990–2002). V letech 1990 až 2002 byl předsedou České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, v letech 2002 až 2004 jejím místopředsedou. V České společnosti nukleární medicíny byl předsedou radiofarmaceutické sekce (1980 až 2010). Za své zásluhy v oboru nukleární medicína byl oceněn řadou vyznamenání a čestným členstvím v ČFS a ČSNM ČSL JEP. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá v zahraničních i tuzemských časopisech a knihách.

Jak charakterizovat osobnost pana docenta – slušnost, čestnost, pracovitost a skromnost. Odešla významná osobnost nukleární medicíny, jeden ze zakládajících otců české radiofarmacie, kolega, přítel a člověk.

Čest jeho památce.

spolupracovníci

RIP IKEM, Praha


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se