Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 45
Kategorie: Nové knihy

Vitková Z., Herdová P. Rotoky Solutiones. Bratislava: Felia s.r.o., 2017, 100 s. ISBN 978-80-89824-08

Posudzované dielo je monografiou o základnej liekovej forme farmaceutickej technológie, akou sú bezosporu roztoky. Obsah diela je sústredený do 13 kapitol.

Autorky v nich postupne definujú roztoky, pomocné látky na ich prípravu, prípravu roztokov, ich termodynamiku, solubilizáciu, rýchlosť rozpúštania, tuhých látok, liečivé prípravky so znakmi iónových a molekulových disperzíi (so zvýšenými nárokmi na mikrobiologickú čistotu), filtráciu, stanovenie hustoty roztokov, terapeutické dávky, definujú základné pojmy spojené v širšom význame fenoménu roztok a popisujú všeobecné ustanovenia o príprave liekov.

Už z toho tézovitého výčtu obsahu diela je zrejmé, že tématiku popisujú a vysvetľujú komplexne v rovnováhe teoretických s praktickými požiadavkami charakteristiky roztokov a ich využívanie v praxi.

Text diela vhodne dopĺňajú príslušné tabuľky a prílohy a zoznam najdôležitejších zdrojov literatúry, ktorá je dostupná v praxi.

Analýza obsahu jednotlivých častí ukazuje, že sú napísané logicky, stručne, jasne a v súlade s najnovšími poznatkami, ktorými prax disponuje o tejto liekovej forme.

Svojim obsahom posudzovaná monografia odstraňuje deficit literatúry takéhoto zamerania, ktorý u nás evidujeme v súčasnosti. V praxi je možné ju použiť aj ako učebnicu určitej časti v predmete liekové formy alebo farmaceutická technológia.

J. Čižmárik


Zrubáková K., Krajčík Š., Bartošovič I., Kamanová I., Magerčiaková M. Farmakoterapie v geriatrii. Praha: Grada Publishing 2016, 224 s. ISBN 978-80-247-5229-7

Posudzovaná monografia poskytuje základné informácie o tom, čo je a aká je farmakoterapia vo vyššom veku, čo je polyfarmácia u seniórov v inštitucionálnej starostlivosti, o liečbe seniórov v ambulantnej a domácej starostlivosti, aký má byť interdisciplinárny kolektív zaisťujúci terapiu vo vyššom veku, aká je úloha klinického farmaceuta a lekárnika pri liečbe seniórov, o terapii z pohľadu sociálnej práce, úlohy sestier pri liečbe a edukácie seniorov počas farmakologickej liečbe.

Už z tohto tézovite naznačeného obsahu vyplýva, že spracovanie zvoleného tématu pojali autori komplexne a najmä vo veľkej miere z využitím svojich dlhoročných praktických skúseností.

V obsahu diela je i 8 príloh, ktoré vhodne dopĺňajú jeho využitie v praxi.

Som toho názoru, že obsah diela by sa mal v plnej a hlavne vo väčšej miere využiť aj vo výchovno-vzdelávacom procese študentov farmácie, čím by boli ešte lepšie pripravení pre prax, ktorá ich čaká.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×