Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 45
Kategorie: Nové knihy

Vitková Z., Herdová P. Rotoky Solutiones. Bratislava: Felia s.r.o., 2017, 100 s. ISBN 978-80-89824-08

Posudzované dielo je monografiou o základnej liekovej forme farmaceutickej technológie, akou sú bezosporu roztoky. Obsah diela je sústredený do 13 kapitol.

Autorky v nich postupne definujú roztoky, pomocné látky na ich prípravu, prípravu roztokov, ich termodynamiku, solubilizáciu, rýchlosť rozpúštania, tuhých látok, liečivé prípravky so znakmi iónových a molekulových disperzíi (so zvýšenými nárokmi na mikrobiologickú čistotu), filtráciu, stanovenie hustoty roztokov, terapeutické dávky, definujú základné pojmy spojené v širšom význame fenoménu roztok a popisujú všeobecné ustanovenia o príprave liekov.

Už z toho tézovitého výčtu obsahu diela je zrejmé, že tématiku popisujú a vysvetľujú komplexne v rovnováhe teoretických s praktickými požiadavkami charakteristiky roztokov a ich využívanie v praxi.

Text diela vhodne dopĺňajú príslušné tabuľky a prílohy a zoznam najdôležitejších zdrojov literatúry, ktorá je dostupná v praxi.

Analýza obsahu jednotlivých častí ukazuje, že sú napísané logicky, stručne, jasne a v súlade s najnovšími poznatkami, ktorými prax disponuje o tejto liekovej forme.

Svojim obsahom posudzovaná monografia odstraňuje deficit literatúry takéhoto zamerania, ktorý u nás evidujeme v súčasnosti. V praxi je možné ju použiť aj ako učebnicu určitej časti v predmete liekové formy alebo farmaceutická technológia.

J. Čižmárik


Zrubáková K., Krajčík Š., Bartošovič I., Kamanová I., Magerčiaková M. Farmakoterapie v geriatrii. Praha: Grada Publishing 2016, 224 s. ISBN 978-80-247-5229-7

Posudzovaná monografia poskytuje základné informácie o tom, čo je a aká je farmakoterapia vo vyššom veku, čo je polyfarmácia u seniórov v inštitucionálnej starostlivosti, o liečbe seniórov v ambulantnej a domácej starostlivosti, aký má byť interdisciplinárny kolektív zaisťujúci terapiu vo vyššom veku, aká je úloha klinického farmaceuta a lekárnika pri liečbe seniórov, o terapii z pohľadu sociálnej práce, úlohy sestier pri liečbe a edukácie seniorov počas farmakologickej liečbe.

Už z tohto tézovite naznačeného obsahu vyplýva, že spracovanie zvoleného tématu pojali autori komplexne a najmä vo veľkej miere z využitím svojich dlhoročných praktických skúseností.

V obsahu diela je i 8 príloh, ktoré vhodne dopĺňajú jeho využitie v praxi.

Som toho názoru, že obsah diela by sa mal v plnej a hlavne vo väčšej miere využiť aj vo výchovno-vzdelávacom procese študentov farmácie, čím by boli ešte lepšie pripravení pre prax, ktorá ich čaká.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se