Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 154
Kategorie: Nové knihy

Vasudevan D. M., Sreekumari S., Vaidyanathan K.

Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie.

Bratislava: Balneothermia 2015, 671 s. ISBN 978-80-970156-8-8.

Recenzované dielo učebnice troch indických profesorov je prvým slovenským vydaním tohto diela, ktoré vzniklo prekladom jej šiesteho vydania z roku 2011.

V prvej časti autori vysvetľujú chemické základy života, v druhej metabolizmus, v tretej objasňujú základy klinicky aplikovanej biochémie, v štvrtej problém výživy, v piatej a šiestej uvádzajú základné aspekty molekulovej biológie, v siedmej hormóny a v ôsmej uvádzajú vybraté kapitoly aplikovanej biochémie. Záver tvoria tabuľky v ktorých sú uvedené použité skratky, referenčné hodnoty a index.

Už z tohto tézovitého náčrtu obsahu diela vyplýva, že sa venuje prakticky všetkým najdôležitejším otázkam biochémie od chemických štruktúr, cez popis ich mechanizmu účinku, biotransformačnej premeny životne dôležitých látok až po ich význam v klinickej praxi a riešenie ich deficitu.

Analýza obsahu a formy diela ako aj spôsob, ako interpretujú jednotlivé poznatky, ukazuje, že je napísané vhodným didaktickým spôsobom, s uvedením principiálnych fyzikálno- chemických zákonov, zákonitostí, vlastností a poznatkov aktualizovaných až do súčasnosti.

Najdôležitejšie poznatky sú sústredené vo forme rámčekov, v ktorých je uvedená stručná podstata toho, čo musí študent vedieť, aby pochopil ďalšiu matériu. Jednotlivé dôležité poznatky sú farebne odlíšené, čím sa interpretujú názornejšie a ľahšie na pochopenie. Sympatickým bonusom učebnice je skutočnosť, že najdôležitejšie objavy sú podložené základnými biografickými údajmi o autoroch, s uvedením aj ich portrétu a dátumu objavu. Takto sú uvedení všetci nositelia Nobelových cien, principiálnych objavov a poznatkov.

Na preklade diela sa podieľalo mnoho odborníkov, čím sa zaručila kvalita prekladu.

Ich prácu výborne koordinoval prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., emeritný profesor Lekárskej fakulty UK, Bratislava, ktorý bol aj editorom slovenského vydania.

Záverom možno konštatovať, že na náš trh sa dostáva učebnica, ktorá môže byť vhodnou učebnicou nielen pre lekárske a farmaceutické, ale i pre prírodovedecké a chemické fakulty.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se