Zdravotnícke pomôcky. Legislatíva a regulácia.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 47
Kategorie: Nové knihy

Mináriková, D., Foltán, V., Malovecká, I. 

Zdravotnícke pomôcky. Legislatíva a regulácia.

Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Martin: Osveta 2015. 223 s. 

ISBN 978-80-8063-418-6

Současný stav ve zdravotnictví na Slovensku je podmíněn mnoha faktory. Systém ovládají tržní principy, tržní hospodářství a právní úpravy stanovují pravidla podnikání. K tomu se připojuje i ekonomický zájem společnosti, protože rozpočet v objemu přibližně 4 miliard eur otevírá cestu k pronikání dalších prvků tržního mechanismu do zdravotnictví. Výsledkem je množství ekonomických, dílčích, ale i systémových opatření, která hledají stabilizaci v této důležité oblasti. Sledovaným se stává také proces zabezpečení široké palety zdravotnických prostředků a jejich postavení v zdravotnickém systému.

Oblast zdravotnických prostředků představuje významnou a inovativní část hospodářství Evropské unie. Jejich roční prodej se pohybuje v hodnotě asi 95 miliard eur (85 miliard eur představuje odvětví zdravotnických prostředků a 10 miliard eur odvětví diagnostických zdravotnických prostředků in vitro), přičemž ročně se v této oblasti investuje do výzkumu a inovací přibližně 7,5 miliard eur.

V roce 2005 Slovensko spotřebovalo zdravotnické prostředky v hodnotě 90 milionů eur, což představuje asi 0,3 % celkové spotřeby v EU. Zdravotnické prostředky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění zcela, u jiných, zejména pokročilých funkčních typů zdravotnických prostředků, pacienti participují na jejich úhradě v podobě spoluúčasti.

V roce 2013 byl trh se zdravotnickými prostředky na Slovensku odhadovaný na 545,0 milionů dolarů, resp. 100 dolarů na obyvatele. Tato velikost trhu je porovnatelná s Maďarskem, zatímco výdaje na jednoho obyvatele jsou podobné Estonsku. Přibližně 88 % zdravotnických prostředků je dodávaných na trh dovozem. Slovensko v roce 2013 dováželo zdravotnické prostředky v hodnotě 482,1 milionů dolarů, což představuje nárůst o 7,6 % oproti roku 2012. Domácí výroba zdravotnických zařízení se odhaduje na více než na 300 milionů dolarů.

Cílem této vysokoškolské učebnice je poskytnout širší a ucelený pohled na zdravotnické prostředky v celé jejich složitosti z hlediska aktuální legislativy, administrativy, informací a hodnocení. Dominují v ní vzájemné vztahy mezi zdravím, nemocí, zdravotním stavem a zdravotnickým systémem v kontextu s aplikací zdravotnických prostředků, jejich regulačních mechanismů, ale i sociálních, etických a ekonomických podmínek. Učebnice je rozdělena na deset základních kapitol, které obsahují část týkající se příslušné terminologie a definicí, dále jsou zde uvedeny legislativní a regulační mechanismy a rovněž praktické ukázky, které ilustrují, jak celý proces probíhá v praxi. Tabulky a grafy přispívají k lepšímu pochopení textu.

Autoři se neomezili jen na samotné zdravotnické prostředky, ale zasadili celou problematiku do kontextu státní politiky zdraví, lékové politiky a vysvětlili také ekonomické implikace související s nimi. Autorům se podařilo připravit základní vysokoškolskou učebnici určenou nejen studentům bakalářského studijního programu farmacie v oboru „Zdravotnické a diagnostické pomôcky“, ale rovněž studentům zdravotnických směrů a zdravotnickým pracovníkům, která komplexně podává informace o legislativě a regulaci zdravotnických prostředků na Slovensku v kontextu s mezinárodními institucemi, z nichž buď národní legislativa a regulace čerpá, anebo se s nimi Slovenská republika přímo váže.

Učebnice je dostupná na www.vydosveta.sk.

J. Kolář 


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1-2

2015 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se