Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
*4. ledna 1950 – 27. listopadu 2014


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2014; 63, 273
Kategorie: Zprávy

Se smutkem se rozloučili akademičtí pracovníci i další zaměstnanci Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a farmaceutická veřejnost dne 5. prosince 2014 ve smuteční obřadní síni Hradce Králové – Kuklenách s doc.  RNDr.  Milanem Řehulou, CSc.


Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. se narodil 4. ledna 1950 v Ostravě. Po absolvování základního a středního vzdělání nastoupil v roce 1968 na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou dokončil v roce 1973 s vyznamenáním. Po absolvování farmacie se stal členem pedagogického sboru Katedry farmaceutické technologie na nově otevřené Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde si nadále rozšiřoval farmaceutické vzdělání. V roce 1976 získal titul doktora přírodních věd a o 4 roky později titul kandidáta farmaceutických věd. V roce 1987 byl jmenován docentem pro obor farmaceutická technologie – galenická farmacie. Své znalosti a zkušenosti si dále prohluboval jak doma, například stážemi ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii a Ústavu makromolekulární chemie v Praze, tak i v zahraničí v rámci studijních pobytů na Farmaceutické fakultě v italské Pise (1988), na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1990) nebo ve farmaceutické společnosti Röhm Pharma v německém Darmstadtu (1990).

Když v roce 1992 získal druhou atestaci z oboru farmaceutická technologie na Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, byl tehdejším vedoucím Katedry farmaceutické technologie doc. RNDr. Pavlem Komárkem, CSc. požádán o rozšíření své pedagogické působnosti také do sféry celoživotního farmaceutického vzdělávání. V současné době byl lektorem v Kurzu kvalifikovaných osob ve farmacii.

Doc. Řehula působil jako vysokoškolský učitel přes 40 let a za tu dobu vychoval mnoho farmaceutů jak v pregraduálním studiu, což dokládá přes 100 obhájených diplomových prací, tak i ve studiu postgraduálním s úspěšně ukončeným rigorózním řízením v počtu přes 40 a pěti absolventy doktorského studijního programu v oboru farmaceutická technologie. Publikoval více než 50 vědeckých článků v domácích i zahraničních odborných časopisech, byl autorem dvou monografií, spoluautorem několika celostátních učebnic, hlavním autorem skript. Jeho hlavním vědeckým zájmem byly tuhé lékové formy, především tablety pro různé aplikace, a procesy jejich výroby, z nich pak zejména proces lisování. V této oblasti vědění získal a řešil několik rezortních i mimorezortních grantových projektů.

Jako uznávaný odborník byl členem technologické sekce Lékopisné komise MZ ČR, členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK, předsedou Oborové rady a v poslední době též uznávaným vedoucím Katedry farmaceutické technologie.

Nebyl však pouze vědecky zaměřeným odborníkem; své teoretické zkušenosti, praktické dovednosti i ekonomické myšlení zúročil ve své firmě FYTONA, která je předním českým výrobcem přírodní kosmetiky a potravních doplňků. Jí vyráběné přípravky jsou vytvářeny na základě pečlivého výběru účinných látek z léčivých rostlin, které spolu s vybranými pomocnými látkami zohledňují optimální biologickou dostupnost a farmaceutickou kvalitu tak, jak to doc. Řehula učil své studenty.

Přes velkou pracovní vytíženost nikdy nezapomínal na svou rodinu – manželku Marii a své tři děti, kterým byl dobrým otcem. Kromě milované rodiny si našel čas i na své koníčky: poslech vážné hudby, fotografování a turistiku. Rád se procházel po rodné krajině severní Moravy.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našemu milému kolegovi za jeho přínos k oboru, příkladnou práci pro katedru i přátelský a konstruktivní přístup.

Čest jeho památce.

za kolektiv Katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK

M. Rabišková


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×