Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 202
Kategorie: Nové knihy

Dobrota D. a kol.

Lekárska biochémia, vysokoškolská učebnica,

1. slovenské vydanie. Martin: Osveta 2012, 723 s.

ISBN 978-80-8063- 293-9.

Kolektív renomovaných a kvalifikovaných odborníkov M. Brechtlová, D. Dobrota, A. Drgová, J. Guzy, L. Halčák, D. Ježová, P. Kaplán, O. Križanová, I. Kron, J. Lehotský, B. Liška, M. Mareková, I. Pecháň, J. Podhradský a P. Račay v rámci riešenia projektu KEGA 3187/05 zostavili a napísali vysokoškolskú učebnicu biochémie.

Recenzovaná učebnica má 8 kapitol. V prvej autori popisujú štruktúru, vlastnosti a biologické funkcie prírodných látok, v druhej biochémiu bunky, v tretej enzýmy, v štvrtej metabolizmus, v piatej princípy regulácie živých systémov, v šiestej biochemické základy uchovávania a prenosu genetickej informácie, v siedmej základy funkčnej biochémie, v ôsmej nazvanej špeciálna časť sa zaoberajú xenobiochémiou, voľnými radikálmi a inými reaktívnymi formami kyslíka a dusíka, biochémiou apoptózy a nekrózy, karcinogenézou  a v záverečnej časti analyzujú biochémiu a patobiochémiu ústnej dutiny.

Analýza obsahu diela ukazuje, že autorom sa podarilo pokryť prakticky všetky najdôležitejšie časti matérie biochémie z pohľadu teoretickej  i aplikačnej stránky.

Odborná kvalifikácia a dlhoročné pedagogické pôsobenie autorov na univerzitách alebo v SAV sa vysokou mierou odrazila v štruktúre a obsahu textu jednotlivých kapitol, pretože celé dielo je napísané veľmi logicky, racionálne (i keď má 723 strán A4 formátu) a hlavne názorne. Všetky dôležité popisované miesta v jednotlivých štruktúrach autori označili farebne, čo umožní študentovi rýchlejšie pochopiť a lepšie zapamätať si najdôležitejšie zmeny, ktoré sa odohrávajú v popisovaných reakciách.

Najdôležitejšie biochemické poznatky sú vhodnou mierou aplikované na fyziologické a patofyziologické parametre a hlavne tam, kde je to už známe až na diagnózu.

Vynikajúca je i grafická úprava recenzovaného diela.

Vydaním tejto učebnice sa do určitej miery zaplní medzera, ktorú v študijnej literatúre biochémie súčasne evidujeme. I keď má učebnica v názve „lekárska“, jej obsah je univerzálny a dá sa použiť i pri výučbe farmaceutov alebo inžinierov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se