Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. – sedemdesiatnik


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 103-104
Kategorie: Zprávy

V ostatnom čase si široká multidisciplinárna vedecká a odborná komunita pripomenula sedemdesiatiny Dr.h.c, prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD., prezidenta Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Jubilant sa narodil 17. 3. 1943 v Šoporni, okres Galanta. V rokoch 1957 až 1961 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Po maturite jeden rok pracoval ako laborant na Katedre farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulte (KFCh FaF UK) v Bratislave. V rokoch 1962 až 1967 študoval na FaF UK v Bratislave. Počas štúdia na FaF UK sa v roku 1963 stal predsedom Rady študentskej vedeckej a odbornej činnosti a aktívne sa podieľal na organizovaní prvých trinástych študentských vedeckých konferenciách FaF UK.


Po promócii sa v roku 1967 stal interným vedeckým ašpirantom na KFCh FaF UK. Špecializoval sa na syntézu chemických liečiv a školiteľom mu bol doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc. V roku 1967 sa stal doktorom prírodovedy – RNDr., v roku 1974 získal PhD. (CSc.), v roku 1979 sa stal docentom a v roku 1989 profesorom farmaceutickej chémie FaF UK. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorému bola táto vedecko-pedagogická hodnosť udelená v tomto vednom odbore. V roku 2007 mu SAV priznala stupeň I. – vedúci vedecký pracovník a v roku 2011 mu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave udelila Čestný titul Doctor honoris causa – Dr.h.c.

Od roku 1967 až doteraz pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK. V rokoch 1980–1987 bol 1. prodekanom FaF UK a v rokoch 1987–1990 prorektorom UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V rokoch 1986–1990 a 1995–2010 bol vedúcim KFCh FaF UK. V rokoch 1992–2000 bol členom Akademického senátu FaF UK, pričom v rokoch 1995–1998 bol jeho predsedom.

V pedagogickej oblasti pôsobí ako prednášateľ a examinátor farmaceutickej chémie a prednášal aj predmety Molekulové základy vývoja liečiv, Technológiu syntetických liečiv, Projekciu liečiv a i Dejiny farmácie a v bakalárskom programe prednáša a zabezpečuje predmet Základy chémie materiálov II. Bol školiteľom 12 doktorandov, konzultant viac ako 30 uchádzačov o profesijné doktoráty a vedúcim viac ako 50 diplomových prác. Je autorom diel Osobnosti apidológie, I. (2003), Osobnosti farmaceutických vied. Milan Lehký (2013) a spoluautorom učebnice Teoretické základy farmaceutickej chémie (1999), publikácie Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251–2001 (2001), Aktívny osemdesiatnik (2011), 60 rokov Farmaceutickej fakulty v Bratislave (1952–2012) (2012), 8 titulov učebných pomôcok a skrípt.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa dlhodobo, systematicky a intenzívne venuje štúdiu derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej ako potenciálnych liečiv a výskumu včelích produktov so zameraním na ich chemické, technologické aspekty a biologické a farmakologické účinky. Doteraz je autorom alebo spoluautorom 405 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 31 súborných prehľadov a 16 patentov. Tieto jeho práce sú doteraz 610 krát citované, z toho 300-krát v SCI. Hirschov index má 14. Okrem toho je autorom 1480 odborných článkov z oblasti farmácie, apidológie a histórie.

Od roku 1963 je členom Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS), v ktorej roku 2000 bol medzi zakladateľmi Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností. V rokoch 2002–2005 bol predsedom tejto Asociácie. Je členom edičnej rady časopisu ChemZi.

Od roku 1967 je členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), v ktorej je od roku 1999 prezidentom, jej Čestným členom a Čestným predsedom Sekcie farmaceutickej chémie.

Je členom Vedeckej rady FaF UK, Bratislava, Univerzity sv. Cyrila a Metóda, Trnava a Ústavu včelárstva, Liptovský Hrádok. Od roku 1985 je členom chemickej a predsedom terminologickej sekcie Liekopisnej komisie pri ŠÚKL, podieľal sa na tvorbe ČsL IV a SL I. Od roku 1987 je členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská farmacie, v rokoch 2002–2008 bol zodpovedným redaktorom periodika Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, od roku 2011 je členom redakčnej rady tohto periodika a od roku 2010 je členom redakčnej rady periodika Monitor medicíny SLS.

Od roku 1967 je členom Slovenského zväzu včelárov (SZV) Bratislava, v ktorom v rokoch 1973–1978 bol členom Predsedníctva ÚV SZV a predsedom Komisie pre včelársku vedu, techniku a využitie včelích produktov. V rokoch 1995–2002 bol predsedom SZV a v rokoch 1998–2002 bol prezidentom Apislávie – Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií. V rokoch 1991–2002 bol predsedom redakčnej rady časopisu Včelár a v súčasnosti je čestným predsedom jeho redakčnej rady. Z apidológie (náuky o včelách) uverejnil okolo 800 článkov.

Za svoju doterajšiu všestrannú činnosť boli jubilantovi udelené viaceré ocenenia. Ich prehľad do roku 2003 som opísal v príspevku Česká a slovenská farmacie 2003; 52, 262–263, a preto mi dovoľte uviesť niektoré, ktoré mu boli udelené po tomto období. V roku 2004 bol ocenený Pamätnou medailou k 85. výročiu UK, Bratislava. V roku 2005 získal Jesseniovu cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Medal za zaslugi dla uczelni Akademii Medycznej, Poznań, Poľsko a stal sa Čestným členom Litovskej farmaceutickej spoločnosti. V roku 2006 získal Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo v akcii Vedec roka SR 2005. V roku 2007 mu bola udelená Čestná plaketa T. R. Niederlanda SLS, Medaila prof. Dr. Ing. Miloša Marku, ktorú udeľuje Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, Cena SAV za popularizáciu vedy a Strieborná medaila Univerzity Karlovy Praha. V roku 2008 sa stal sa Čestným členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Českej společnosti chemickej a Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sodalem honoris causa societatis medicorum Slovacorum a bola mu udelená Strieborná medaila Galenosa FaF UK. V roku 2009 mu rektor UK udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského. V roku 2010 mu bola udelená Pamätná medaila 90. výročia vzniku Spolku slovenských lekárov v Bratislave. V roku 2011 bol ocenený Medailou prof. Daniela Belluša (SCHS), Cenou prof. MUDr. Karola Virsíka (SLS), Čestnou plaketou SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách a FaF VFU Brno mu udelila Pamätnú plaketu. V roku 2012 mu bola udelená Zlatá medaila Galenosa FaF UK, Pamätná medaila UCM Trnava a Medaila Juraja Fándlyho za celoživotné dielo pre rozvoj včelárstva.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som jubilantovi k jeho významnému životnému výročia srdečne zablahoželal, poďakoval za jeho doterajšiu prácu a poprial predovšetkým pevné zdravie a elán do ďalších rokov.

J. Lehotay

Redakce časopisu Česká a slovenská farmacie se k blahopřání Dr.h.c. prof. RNDr. Jozefu Čižmárikovi, PhD., připojuje s poděkováním za dlouholetou spolupráci, kterou Slovenská farmaceutická společnost významným podílem přispívá k existenci našeho společného vědeckého a odborného periodika.

Vážíme si osobnosti jubilanta a přejeme mu vše nejlepší v jeho osobním i profesionálním životě.

P. Komárek, vedoucí redaktor


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se