Hodnocení mechanické odolnosti tablet z mikrokrystalické celulosy pomocí energetických parametrů


Evaluation of mechanical strength of tablets from microcrystalline cellulose by means of energetic parameters

The paper aims to describe a new method for the evaluation of mechanical strength of tablets. The classic pharmacopoeial method of measurement of strength of tablets examines the strength at which the tablet breaks, the found strength being expressed in N. The proposed method of measurement of tablet strength is based on the strength-course record, determined during the process of crushing. This method determines not only the crushing force (DS) in N and the radial strength (RP) in MPa calculated from it, but also other parameters, such as the course of crushing d in mm, the rate constant of crushing process in kNmm⁻¹, the deformation energy DE in mJ, and the volume deformation energy ODE in MJ.m⁻³. The new parameters are illustrated on tablets from the microcrystalline cellulose Avicel PH 102.

Key words:
kinetics of tablet crushing – strength-course record – course of crushing d – rate constant of crushing k – deformation energy DE – volume deformation energy ODE


Autoři: M. Řehula
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 284-287
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce bylo popsat novou metodu pro hodnocení mechanické odolnosti tablet. Klasická lékopisná metoda měření pevnosti tablet zjišťuje sílu, při které dojde k prasknutí tablety. Zjištěná síla se vyjadřuje v N. Nová metoda měření pevnosti tablet vychází ze záznamu síla – dráha, zjištěného při drtícím procesu. Při této metodě se zjišťuje nejen drtící síla DS v N a z ní přepočtená radiální pevnost RP v MPa, ale i další parametry jako dráha drcení d v mm, rychlostní konstanta drtícího procesu k v kNmm⁻¹, deformační energie DE v mJ a objemová deformační energiev MJ.m⁻³. Nové parametry jsou prezentovány na tabletách z mikrokrystalické celulózy Avicelu PH 102.

Klíčová slova:
kinetika drcení tablet – záznam síla–dráha – dráha drcení d – rychlostní konstanta drcení k – deformační energie DE – objemová deformační energie ODE


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se