Cytochróm P450 3A polymorfizmus a jeho význam pri terapii cyklosporínom a takrolimom u transplantovaných pacientov


Cytochrome P450 3A polymorphism and its importance in cyclosporine and tacrolimus therapy in transplanted patients

The calcineurin inhibitors cyclosporine (CsA) and tacrolimus (Tac) are widely used in the prevention of acute rejection after solid organ transplantation. However, their clinical use is associated with many adverse reactions. The calcineurin inhibitors CsA and Tac have a narrow therapeutic index and show highly variable pharmacokinetics. The low CsA and Tac bioavailability has been attributed to interindividual differences in the expression of the metabolizing enzyme cytochrome P450 3A. The genes for CYP3A4 and 3A5 undergo genetic polymorphism. The results of many studies focusing on the impact of CYP 3A polymorphism on CsA and Tac pharmacokinetics are clear with Tac, where an association between CYP 3A polymorphism and the pharmacokinetic consequences has been shown. However, the results with CsA are controversial.

Key words:
CYP3A – polymorphism – cyclosporine – tacrolimus – transplantation


Autoři: J. Ďuricová;  M. Grundmann
Působiště autorů: Ostravská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta, Ústav klinické farmakologie FN, Ostrava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 220-224
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Imunosupresívne lieky cyklosporín (CsA) a takrolimus (Tac) sú široko užívané k zabráneniu akútnej rejekcii štepu po orgánovej transplantácii. Klinické použitie týchto inhibítorov kalcineurínu je komplikované mnohými vedľajšími účinkami. CsA a Tac majú úzky terapeutický index a vykazujú značnú interindividuálnu variabilitu vo farmakokinetike. Nízka biologická dostupnosť CsA a Tac je sčasti pripisovaná interindividuálnej variabilite v expresii metabolického enzýmu cytochrómu P450 3A. Gény pre CYP 450 3A4 a 3A5 podliehajú genetickému polymorfizmu. Výsledky jednotlivých štúdií zaoberajúcich sa dopadom CYP3A polymorfizmu na farmakokinetiku CsA a Tac sú jednoznačné u Tac, kde bol preukázaný vzťah medzi CYP3A polymorfizmom a zmenou farmakokinetiky Tac, u CsA sú výsledky štúdií kontroverzné.

Kľúčové slová:
CYP3A – polymorfizmus – cyklosporín – takrolimus – transplantácia


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2007 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se