Interakce potravin a potravních doplňků s cytochromy P450 – hlavními enzymy metabolizmu léčiv


Interactions of food and dietary supplements with drug metabolising cytochrome P450 enzymes

Drug side effects and toxicity and often the drug efficacy are highly dependent on drug metabolism determining the activation and/or elimination of the respective compound. In humans, cytochromes P450 are the most important drug metabolizing enzymes of the first phase of drug biotransformation. Their activity can vary due to interindividual genetic differences, but it can be changed also by inhibition or induction of the enzymes by their substrates or other compounds that are not only drugs themselves and/or drugs taken concomitantly. Often, influence on drug metabolism by compounds that occur in the environment, most remarkably in the food, is forgotten. Some commonly used herbs, fruits as well as e.g. alcohol may cause failure of the therapy up to serious alterations of the patient’s health. This review presents a brief overview of potentially dangerous nutrition factors including herbs (incl. teas, infusions) that should be considered when indicating individual drug therapy. Examples include primarily grapefruits, pomelo, star fruit, pomegranates and some other fruits, St John’s Wort (Hypericum perforatum), caffeine, as well as alcohol and cigarette smoking.

Key words:
cytochrome P450 – CYP – food – interaction – drug


Autoři: J. Nekvindová;  P. Anzenbacher
Působiště autorů: Palacky University, Faculty of Medicine and Dentistry, Institute of Pharmacology, Olomouc ;  Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 165-173
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Nežádoucí účinky léčiv, jejich toxicita a často samotná účinnost léčiv závisí významně na jejich metabolizmu, který je určujícím faktorem aktivace a/nebo eliminace příslušné látky. U lidí jsou nejvýznamnějšími enzymy metabolizujícími léčiva v první fázi jejich biotransformace cytochromy P450. Aktivita těchto enzymů se může lišit v důsledku interindividuální genetické variability, ale také může být ovlivněna indukcí nebo inhibicí enzymů jejich substráty nebo jinými látkami, a to nejen léčivy. Vedle účinků vlastního léčiva či interakcí s léčivy současně podávanými jsou opomíjeny látky, které se vyskytují v životním prostředí, nejvýznamněji v potravě, a mohou metabolizmus léčiv také ovlivnit. Některé běžně užívané rostlinné drogy, ovoce, ale stejně tak například alkohol nebo kouření mohou způsobit selhání farmakoterapie až závažné poškození zdraví pacienta. Tento článek přináší stručný přehled potenciálně nebezpečných nutričních faktorů včetně přípravků z rostlinných drog (mj. čaje, nálevy), které by měly být brány v úvahu při zavádění individuální farmakoterapie. Nejdůležitějšími rizikovými faktory ve výživě a životním stylu interagujícími s metabolizmem léčiv jsou v první řadě grapefruit, pomelo, karambola, granátová jablka a některé další exotické ovoce, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), kofein, a rovněž alkohol a kouření cigaret.

Klíčová slova:
výživa – interakce s léčivy – cytochrom P450 – CYP


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se