Interkonverzia stereochemicky nestálych chirálnych liečiv Časť III: Separácia konformérov diazepamu HPLC metódou použitím ß-cyklodextrínu ako chirálnej stacionárnej fázy v off–line spojení s NMR experimentom


Interconversion of Stereochemically Unstable Chiral Drugs Part III: Using ß-Cyclodextrin as a Chiral Stationary Phase for HPLC Separation of Diazepam Conformers Coupled with an Off-line NMR Experiment

Chiral ß-cyclodextrin was used to separate diazepam conformers. Several mobile phases of the composition acetonitrile/acetate buffer 200 mmol/l (pH=3.3, 5.5, 6.5) were employed for this purpose. As follows, the influence of addition of chiral ß-cyclodextrin to the mobile phase on diazepam separation was studied. The interconversion was a concurrence process of separation, resulting from stereolability of the diazepam molecule. The influences of temperature, flow rate, pH, and ionic strength of the mobile phase on interconversion and chromatographic parameters (retention factor and selectivity coefficient) were studied. Complementary off-line NMR measurements were carried out with the goal to confirm the structure of diazepam in the presence of an acid mobile phase.

Key words:
interconversion and separation – diazepam – HPLC – NMR


Autoři: A. Fedurcová 1;  J. Lehotay 1;  T. Liptaj 1;  N. Prónayová 1;  J. Čižmárik 2
Působiště autorů: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie, SR 1;  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie, SR 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 124-130
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Na separáciu konformérov diazepamu sa použila chirálna stacionárna fáza na báze ß-cyklodextrínu. Ako mobilné fázy sa použili zmesi organického rozpúšťadla a tlmivého roztoku so zložením acetonitril/octanový tlmivý roztok (200 mmol/l) s rôznym pH (3,3; 5,5; 6,5). Následne sa skúmal vplyv prídavku chirálneho selektora (ß-cyklodextrínu) do mobilnej fázy na separáciu konformérov diazepamu. Separácia konformérov diazepamu bola komplikovaná interkonverziou diazepamu, ktorá je dôsledkom jeho konfiguračnej nestability. Detailne sa študoval vplyv prietoku, teploty, pH a iónovej sily mobilnej fázy na interkonverziu a elučné charakteristiky (retenčný faktor a selektivitný koeficient). HPLC separácia bola doplnená štandardným 1H a COSY NMR experimentom, ktorým sa overila štruktúra diazepamu v kyslom prostredí mobilnej fázy.

Klúčové slová:
interkonverzia – diazepam – separácia – HPLC – NMR


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se