Súčasnosť a budúcnosť riadeného transportu liečiva do organizmu


The Present and Future of Controlled Transport of the Drug into the Organism

The problems of the systems of controlled (and thus also targeted) transport of the drug into the organism is one of the burning questions of contemporary biogalenics. Various more or less successful solutions were elaborated and applied, beginning with the retardette via the so-called intelligent hydrogels to various automatically controlled implants. Modern microfluidic intelligent biomicrosystems, composed of mutually interconnected microtanks, microjets, micropumps, or microcylinders, are very promising. Anatural component of the complex biomicrosystem is a sensory subsystem for the collection of information from the bio-environment and a processor for the control of the process of drug supply to the organism. The present technologies of such Bio-Micro-Electro-Mechanical Systems (BioMEMSs) make it possible to revolutionize drug transport not only by facilitating precise dosing and long-term control of the immediate amount of the supplied drug on the basis of the current condition of the patient, but also to target the drug to the site of its pharmacological effect. Though at present there are still many unsolved problems, transition from laboratory conditions to clinical practice has started, and it is only a matter of five to ten years that intelligent BioMEMSs will gradually become a routinely used dosage microform. The paper briefly surveys the present state and the next development of intelligent systems of drug supply into the body of the patient, termed Intelligent Drug Delivery Systems, Intelligent DDSs, or briefly IDDSs.

Key words:
controlled and targeted drug transport – intelligent hydrogels – microsystems – intelligent Bio-MEMSs


Autoři: Z. Vitková
Působiště autorů: Katedra galenickej farmácie Farmaceuticej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 11-16
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Problematika systémov riadeného (a zvyčajne aj cieleného) transportu liečiva do organizmu je jednou z horúcich tém súčasnej biogaleniky. Boli rozpracované a aplikované rôzne, viac alebo menej úspešné riešenia počínajúc retardetou, cez tzv. inteligentné hydrogély až po rôzne automaticky riadené implantáty. Velmi slubné možnosti poskytujú moderné mikrofluidické inteligentné bio-mikrosystémy zložené zo vzájomne prepojených mikrorezervoárov, mikrodýz, mikropúmp. Prirodzenou súčasťou komplexného bio-mikrosystému je senzorický podsystém určený pre zber informácie z bioprostredia a procesor určený pre riadenie procesu dodávky liečiva do organizmu. Súčasné technológie takýchto Bio-Mikro-Elektro-Mechanických Systémov (BioMEMSov) dávajú možnosť revolucionizovať transport liečiva nielen tým, že umožňujú presné dávkovanie a dlhodobé riadenie okamžitého množstva dodávaného liečiva na základe aktuálneho stavu pacienta, ale aj cielenie liečiva na miesto farmakologického účinku. Aj keď v súčasnosti zostáva ešte veĺa nevyriešených problémov, prechod z laboratórnych podmienok do klinickej praxe sa už začal a je otázkou najbližších 5 až 10 rokov, kedy sa inteligentné BioMEMSy postupne stanú bežnou liekovou mikroformou. Príspevok podáva stručný prehĺad súčasného stavu a najbližšieho vývoja inteligentných mikrosystémov dodávky liečiva do tela pacienta, označované ako Intelligent Drug Delivery Systems, skrátene Intelligent DDS alebo IDDS.

Klúčové slová:
riadený a cielený transport liečiva – inteligentné hydrogély – mikrosystémy – inteligentné BioMEMSy


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se