POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCH ANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINY ORTHOKONDENZOVANÝCH HETEROCYKLICKÝCH SLOUČENIN ČÁST 2. LÁTKY OBSAHUJÍCÍ V ŠESTIČLENNÉMKRUHU VICE ATOMU DUSIKU*


Advances in the Development of New Antituberculotics from the Group of OrthoCondensed Heterocyclic CompoundsPart 2. Compounds Containing More Nitrogen Atoms in the Six-Membered Ring

Tuberculosis and other mycobacterial diseases are considered to be one of the most important problems of contemporary health service. Since 1985 and particularly in the 1990s and at present the search for new structures of antimycobacterial agents have ranked amon~ the foremost areas of chemotherapeutic research. The present review paper is already the 17t communication in a group of review papers about the development of new antituberculotics, the sixth about the development in retem 15 years and the second communication devoted in this series to ortho-condensed heterocyclic compounds. The classification of ortho-condensed compounds is based on six-membered heterocyclic substructural fragments. The literature search is based on the journal Chemical Abstracts, Current Awareness in Biomedicine, part Mycobacteria, and original papers. Current Awareness in Biomedicine is, however, a very imperfect literature search source, recording only a fraction of communications.

Key words:
tuberculostatics - heterocycles - mycobacteria


Autoři: K. Waisser;  O. Bureš;  P. Holý
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 211-218
Kategorie: Články

Souhrn

Tuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považovány za jeden z předních problémů zdravotnictví. Od roku 1985 a zvláště pak v devadesátých letech a současné době patří pátrání po nových strukturách antimykobakteriálních látek mezi přední oblasti chemoterapeutického výzkumu. Přehledný referát je již 17. sdělením ve skupině přehledných studií o vývoji nových antituberkulotik, šestým o vývoji za posledních 151et a druhým sdělením věnovaným v této řadě orthokondenzovaným heterocyklickým sloučeninám. HIasifikace orthokondenzovaných sloučenin se opírá o šestičlenné heterocyklické substrukturální fragmmty. K rešerši byl použit časopis Chemical Abstracts, Current Awareness in Biomedicine, část Mycobacteria a původní práce. Current Awareness in Biomedicine je však rešeršním zdrojem velmi nedokonalým, zachycujícím jen zlomek sdělení.

Klíčová slova:
tuberkulostatika - heterocyciy - mykobakterie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se