COFFEA ARABICA COFFEA ARABICA – PRODUKCIA, BOTANICKÉZARADENIE, NOVÉ OBSAHOVÉ A ÚČINNÉLÁTKY A ICH NIEKTORÉ FARMAKOLOGICKÉÚČINKY


Coffea arabica: Production, Classification, New Constituents and Active Principles andSome of Their Pharmacological Effects

The present paper surveys the latest knowledge about coffee grains (Coffea arabica) as an importantpart of our everyday life. It lists the botanical classification of its principal species, such as Coffeaarabica, Coffea robusta , and Coffea liberica, the most important improved cultivars of productionspecies in the world. The review paper also discusses the economic aspect, lists the most importantregions of production, the optimal and farming technological conditions. It points o ut the occurrenceof the individual constituents which have been hitherto isolated, characterized, and chemicallydefined with some of their physiological effects on the human organism, e.g., the substances of thediterpene type such as kafestol and kahweol and their structure.

Key words:
Coffea arabica – C. robusta – C. liberica – kafestol – kahweol – caffein –


Autoři: J. Augustín
Působiště autorů: Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 107-112
Kategorie: Články

Souhrn

V tejto práci sú prezentované najnovšie poznatky o kávových zrnách (Coffea arabica), ako o význam-nej súčasti nášho každodenného života. Uvádza sa botanické rozdelenie hlavných trhových druhov,ako sú Coffea arabica, Coffea robusta a Coffea liberica, najdôležitejších šľachtených kultivarovprodukčných druhov vo svete. Ďalej sa táto prehľadná štúdia zaoberá hospodárskym hľadiskom,vymenováva najvýznamnejšie produkčné oblasti, optimálne a agrotechnické podmienky. Poukazujena výskyt jednotlivých obsahových látok, ktoré boli doteraz izolované, charakterizované a chemickydefinované s ich niektorými fyziologickými účinkami na ľudský organizmus, ako napríklad látkyditerpénového typu, ako sú kafestol a kahweol a ich štruktúru.

Klíčová slova:
Coffea arabica – C. robusta – C. liberica – kafestol – kahweol – kofeín – kyselina

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se