ANTIBAKTERIÁLNA A PROTINÁDOROVÁAKTIVITA 2,4-DISUBSTITUOVANÝCH6H-5,1,3-BENZOTIADIAZOCÍNOV


Antibacterial and Anticancer Activity of 2,4-Disubstituted 6H-5,1,3-Benzothiadiazocines

Nine 2,4-disubstituted 6H-5,1,3-benzothiadiazocines have been tested for antibacterial and cytoto-xic efficacy. None of the tested compounds showed any significant antibacterial activity in compa-rison with ampicillin. The most cytotoxic effect was manifested by those derivatives which havemorpholine or phenyl in position 2 and benzimidazole, imidazole or 1,2,4-triazole in position 4. Thehighest concentrations of derivatives I, VII, IX induced an acute cytotoxic effect which wasmanifested by cell lysis after 24 h of culturing. Derivative VII, concentration 30.5 mmol/L, andderivative IX, concentration 13.3 mmol/L, exhibited a delayed cytotoxic effect on L1210 cells. Whileduring the first 24 and 48 h a certain part of cell population proliferated, during further 24 h a totalinhibition of cell division was found. The cytotoxic concentration of derivative IX induced damageto the integrity of the cytoplasmic membrane. Benzothiadiazocines I, VII and IX induced a two-phaseunbalanced growth. Based on these results, benzothiodiazocines I, VII and IX could be considerednew potential anticancer drugs which are appropriate for further research.

Key words:
benzothiadiazocine derivatives – antibacterial activity – inhibition of tumour cellproliferation – cytotoxicity – damage of cytoplasmic membrane – unbalanced growth


Autoři: S. Jantová;  M. Hazuchová;  Š. Stankovský 1;  K. Špirková 1
Působiště autorů: Katedra biochémie a mikrobiológie Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickejuniverzity, Bratislava 1 Katedra organickej chémie Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 32-36
Kategorie: Články

Souhrn

Študoval sa antibakteriálny a protinádorový účinok in vitro deviatich 2,4-disubstituovaných6H-5,1,3-benzotiadiazocínov. Žiaden z nich neprejavil v porovnaní s ampicilínom výraznú antibak-teriálnu aktivitu. Zo štúdia protinádorového účinku vyplynulo, že cytotoxicky najúčinnejšie derivátymali v polohe 2 substituent fenyl, resp. morfolín a v polohe 4 benzimidazol, imidazol, resp.1,2,4-triazol. Najvyššie testované koncentrácie derivátov I, VII a IX vyvolali okamžitý cytotoxickýúčinok, ktorý sa prejavil po 24 h kultivácii čiastočnou alebo úplnou degeneráciou nádorových buniek.Koncentrácia 30,5 mmol/L derivátu VII a koncentrácia 13,3 m mol/L derivátu IX indukovali onesko-rený cytotoxický účinok na bunky L1210. Kým po 24 a 48 h kultivácie časť bunkovej populácieproliferovala, po 72 h sa zistilo takmer úplné zastavenie bunkového delenia. Cytotoxická koncen-trácia derivátu IX porušila integritu cytoplazmovej membrány. Všetky tri vybrané benzotiadiazo-cíny (I, VII a IX) indukovali v priebehu 72 h kultivácie dvojfázový nevyvážený rast buniek HeLa.Na základe získaných výsledkov ich možno zaradiť medzi potenciálne protinádorové látky vhodnépre ďalší výskum.

Klíčová slova:
benzotiadiazocínové deriváty – antibakteriálna aktivita – inhibícia nádorovéhodelenia – cytotoxicita – zmeny cytoplazmovej membrány – nevyvážený rast

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se