GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY - PROBLÉMY A LEGISLATIVA


Genetically Modified Organisms - Problems and Regulation

Genetically modified organisms are deřmed by law as entities capable of replication and/or transmission of hereditary materiál that had been altered by the insertion or removal of a DNA fragment. By the EU legal regulation as well as by the Czech law, such organisms are considered risky whereas other products of breeding, though obtained by, e.g., induced mutagenesis, are claimed as safe. Organisms transferred from other ecosystems are also considered safe. The Czech law on the use of genetically modified organisms is based on registers of users and organisms for specific use. Application for the registration that is valid as an approval should be submitted to the Ministry of Environment. The applicant is obliged to present the risk assessment of the particular use of genetically modi%ed organisms. Genetically modi%ed organisms are connected with certain risk to ecology, however health risky are brought about almost exclusively by microorganisms. Modi%ed organisms used for food production are thoroughly tested for substantial equivalency with standard crops and with respect to health parameters of the protein(s) netyly introduced due to genetic modification. Detail tests as well as their cost are Glose to the testing of new drugs. European as well as Czech rules for food labelling are motivated by the psychology of consumers rather than by health impact. They result to absurdities but do not meet the task of public psychology. This is why the EU authorities are looking for measures to change the present situation that other wise would bring Europe well behind the developed countries.

Key words:
genetically modi%ed organism, legal regulation, product of breeding, mutagenesis, risk to ecology, food, drugs, EU.


Autoři: J. Drobník
Působiště autorů: Přírodovědecká fakulta UK - sdružení BIOTREND, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 107-111
Kategorie: Články

Souhrn

Geneticky modifikované organizmy jsou deřmovány legislativně jako živé entity, schopné množení a/nebo přenosu dědičného materiálu, u kterých byl dědičný materiál změněn přidáním nebo odebráním části nukleové kyseliny. Legislativou EU, a tedy i českou jsou tyto organizmy klasi%kovány jako rizikové, zatímco jiné produkty šlechtitelství, třeba získané navozenou mutagenezí, jsou považovány za bezpečné, stejně jako organizmy přenesené z jiných ekosystémů. Český zákon je založen na vedení seznamů uživatelů a organizmů pro jednotlivé způsoby nakládání. Zápis do seznamu se rovná povolení a je třeba o něj žádat ministerstvo životního prostředí. Žadatel musí mj. provést hodnocení rizika spojeného se zamýšleným nakládáním s geneticky modi%kovaných organizmem. Modi%kované organizmy s sebou nesou jistá ekologická rizika. Zdravotní rizika jsou spojena většinou pouze s mikroorganizmy. Modifikované organizmy určené pro potravinářství se podrobně kontrolují jak co do shody s nemodifikovanou kontrolou, tak z hlediska zdravotní bezpečnosti nových bílkovin vnesených modi%kací. Podrobnost a nákladnost kontrol se blíží kontrolám nových léčiv. Značení potravin podle evropské a české legislativy je motivováno psychologií spotřebitelů a nemá zdravotní význam. Vede k absurditám, ale současně svůj psychologický účel neplní. Proto orgány EU přijaly řadu opatření k nápravě, protože současná situace by vedla k hlubokému zaostávání Evropy.

Klíčová slova:
geneticky modifikované organizmy, legislativa, šlechtitelství, mutagenese, zdravotní riziko, potraviny, léčiva, Evropské společenství.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se