MECHANIZMY ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE,TRANSPLANTACE A ZÁKROKY NA LEDVINÁCH


Mechanisms of Arterial Hypertension after Transplantation Experimental and Renal Surgery

Considerable evidence exists indicating that pressure-volume regulation, based on the pressure-natriuresis/diuresisphenomena, is of fundamental importance in maintaining long-term arterial pressure – a theory evolved by A. C.Guyton and his co-workers during the four last decades. In all forms of hypertension studied so far, the pressurenatriuresis is abnormal. The present article focuses on selected, well-documented examples illustrating howexperimental and clinical impairment of renal structure and its blood supply contributed to our understanding of theaetiology and pathogenesis of hypertension. Partial nephrectomy, transplantation, renal hypoperfusion and hypersecretionof natrium-retaining hormones represent the major topics discussed in the article.

Key words:
hypertension, renal output curve, pressure natriuresis, kidney transplantation, salt-sensitive hypertension,Goldblatt hypertension, escape phenomena, circadian rhythm of blood pressure.


Autoři: J. Veselý
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 535-539
Kategorie: Články

Souhrn

Teorie dlouhodobé regulace krevního tlaku, vypracovaná hlavně A. C. Guytonem a spolupracovníky, dnes zaujímájednoznačné postavení ve vysvětlení vzniku hypertenze. Její znalost se však v naší odborné veřejnosti dosud omezujena úzký okruh pracovníků. Článek si všímá vybraných, dobře dokumentovaných experimentálních a klinickýchzásahů do struktury a krevního zásobení ledvin, zejména zásahů do vztahů mezi renálním perfuzním krevním tlakema natriurézou, které významnou měrou přispěly k poznání úlohy tohoto párového orgánu v patogenezi poruch tlakua hypertenze. Jsou mezi nimi parciální nefrektomie, transplantace, hypoperfuze ledvin, hypersekrece natrium-šetřícíchhormonů a některé další.

Klíčová slova:
hypertenze, renální funkční křivka, tlaková natriuréza, transplantace ledvin, sůl-senzitivní hypertenze,Goldblattova hypertenze, fenomén úniku, cirkadiánní kolísání arteriálního tlaku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se