MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 A PŘÍČINY JEJÍHO VZNIKU


Multidrug Resistant Tuberculosis in Czech Republic and what May Cause It

Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) belongs to the most serious forms of TB. The number of MDR-TB patients represents an indictor of the effectiveness of TB regimentation. The aim of the study was to determine the number of registered MDR-TB patients in CR in 1998 and to identify causes of the resistance. Analysis of clinical documentation of 27 patients with MDR-TB positive sputum was done in 1998. According to the documentation, this form of tuberculosis was not confirmed in 5 persons. Out of 22 patients with confirmed MDR-TB, 21 were males and one female. In 3 of them we could not reveal whether they had been cured with antituberculotics before MDR-TB developed. Such resistance was then classified as an initial form. In 19 patients we found that resistance developed during treatment. Those cases were classified as secondary forms. In 16 patients the secondary resistance was related to the interruption of treatment, which was done wantonly by the patients in 14 cases. The consistent treatment of the sensitive TB is therefore the best prevention for MDR-TB development. Incidence of MDR-TB cases has not been influenced by immigration from countries with high rate of occurrence of MDR-TB.

Key words:
tuberculosis, MDR-TB, resistance, interruption of treatment.


Autoři: F. Krejbich;  L. Trnka;  D. Daňková
Působiště autorů: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou - Klinika plicních nemocí a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 406-408
Kategorie: Články

Souhrn

MDR-TB patří k nejzávažnějším formám TB, počet nemocných s MDR-TB je současně jedním z indikátorů programu kontroly celé TB. Cílem studie bylo zjistit počet evidovaných MDR-TB nemocných v ČR v roce 1998 a zjistit příčinu vzniku rezistence. Byla provedena analýza klinické dokumentace 27 nemocných, u kterých byla ve sputu v roce 1998 zjištěna přítomnost kmenů MDR-TB. Dle klinické dokumentace nebyla tato forma tuberkulózy potvrzena u 5 osob. Z 22 nemocných s potvrzenou MDR-TB bylo 21 mužů a jedna žena. U 3 nemocných se nepodařilo zjistit, zda byli léčeni před vznikem MDR-TB antituberkulotiky, proto byla tato rezistence označena jako iniciální. U 19 nemocných bylo prokázáno, že rezistence vznikla v průběhu léčby, proto byla tato rezistence označena jako sekundární. U 16 nemocných byla sekundární rezistence spjata s přerušením léčby, které bylo ve 14 případech způsobeno svévolně nemocným. Proto je důsledná léčba ještě citlivé TB nejlepší prevencí vzniku MDR-TB. Situaci MDR-TB v ČR neovlivnila imigrace osob ze zemí s vysokým výskytem MDR-TB.

Klíčová slova:
tuberkulóza, MDR-TB, rezistence, přerušení léčby.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se