PLAZMATICKÁ KONCENTRACE Lp(a) U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU NENÍ OVLIVNĚNA POLYMORFIZMEM GENU PRO APOLIPOPROTEIN E


Plasma Concentration of Lp(a) in Myocardial Infarction Patients is not Influenced by Apolipoprotein E Gene Polymorphism

Background.
We evaluated a two risk factors of atherosclerosis development, apolipoprotein E genotype and plasma level of Lp(a), and their association in Czech population.Patients and Controls. Apo E and Lp(a) have been determined in the group of 109 men with premature myocardial infarction and compared with the population samples (301 men for apo E polymorphism and 112 men for Lp(a) evaluation).Methods and Results. Apo E gene polymorphism was analysed by PCR with subsequent restriction analysis of the PCR product. Lp(a) concentration was measured enzymatically using the IMMUNO set. The frequency of alleles of apo E genotype in myocardial infarction patients did not significantly differ from that found in the control group. The distribution of the Lp(a) concentrations in MI patients was shifted to higher levels than in population sample (p

Key words:
apolipoprotein E, Lp(a), polymorphism, myocardial infarction.


Autoři: J. A. Hubáček;  P. Stávek;  J. Piťha;  Z. Škodová;  R. Poledne
Působiště autorů: Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 332-334
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sledovali jsme dva rizikové faktory vzniku aterosklerózy:

polymorfizmus v genu pro apolipoprotein E a plazmatickou koncentraci Lp(a) a jejich vzájemný vztah v České populaci.Soubory vyšetřovaných. Apo E polymorfizmus a hladiny Lp(a) byly změřeny u 109 mužů po infarktu myokardu. Dvě nezávislé kontrolní skupiny zahrnovaly 301 mužů pro měření apo E polymorfizmu a 112 mužů pro měření koncentrace Lp(a).Metody a výsledky. Polymorfizmus genu pro apo E byl stanovován pomocí PCR a restrikční analýzy PCR produktu. Koncentrace Lp(a) byla stanovována enzymaticky kitem firmy IMMUNO. Frekvence alel apo E ve skupině pacientů se významně nelišila od kontrolního vzorku české populace. Distribuce koncentrací Lp(a) byla u pacientů posunuta k vyšším hodnotám v porovnání s populačním vzorkem (p

Klíčová slova:
Klíčová slova: apolipoprotein E, Lp(a), polymorfizmus, infarkt myokardu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×