DETERMINANTY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKAČást 2. Kategorizace a účinnost determinant


Health Determinants and the Health Policy

Determinants of the health and disease are factors of the human biology, environment, system of health and thehuman behaviour. For the clinical practice not only their identification, but also their effectiveness becomesimportant. Modern epidemiological gnoseology serves to this purpose using methods both on the individual and thepopulation levels. At the same time, all indexes of the population’s health status respond sensitively to two factorsof the social sphere: Differences in the economical standard of the population, classified according the social statusor family income, and on the psychosocial markers of the population groups. Relation between poverty and diseasesis apparent, while relation between the wealth and health is in the modern societies less obvious. Complicated andcomparatively fast sociopolitical, cultural, and psychological changes brought about the feeling that poverty and wealth arenot taken absolutely (though differences among the two has risen) but more relatively. People appreciate more the quality oflife, which is based more on the psycho-socio-cultural „capital", then on purely materialistic values.

Key words:
biological reductionism, neopositivism, correlation, association, individual and population, epide-miological transformation, social status.


Autoři: A. Žáček
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

Determinanty zdraví a nemocí můžeme hledat ve čtyřech základních oblastech:
humánní biologii, životnímprostředí, zdravotnickém systému a chování lidí. Pro praxi je důležitá nejen jejich identifikace, ale zejména účinnost.Tyto úkoly plní moderní epidemiologická gnozeologie, která používá metody na úrovni jednak individuální, jednakpopulační. Analytické studie poslední doby prokazují, že intervence s použitím znalostí o rizikových faktorech včetněchování konané na klinické úrovni, přinesly dosud jen málo uspokojivé výsledky. Na druhou stranu všechny ukazatelezdravotního stavu obyvatelstva reagují velmi citlivě na dva jevy sociální sféry: na rozdíly v ekonomickýchstandardech populace tříděné podle sociálního statusu nebo velikosti příjmu a na rozdíly v psychosociálních znacíchlidských skupin. Vztah mezi chudobou a nemocemi je dobře patrný, zatímco vztah mezi bohatstvím a zdravím jev moderních společnostech poněkud zastřen. Složité a poměrně rychlé sociopolitické a kulturně psychologickézměny způsobily, že chudoba a bohatství nejsou tak silně vnímány absolutně (i když diference mezi oběmadramaticky narůstají) jako relativně. Lidé si začínají více cenit kvality života, která je tvořena spíše psychosocio-kulturním „kapitálem" než čistě materiálními hodnotami.

Klíčová slova:
biologický redukcionizmus, neopozitivizmus, korelace, asociace, individuální a populační, epide-miologická transformace, sociální status.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se