ONYCHOMYKÓZA - VÍC NEŽ KOSMETICKÝ PROBLÉM


Onychomycosis - More than a Cosmetic Issue

The author deals in the submitted paper with the problem of onychomycoses not only from the cosmetic but inparticular from the medical aspect. Onychomycoses account for as many as 50 % of all problems affecting nails andabout 10 % of skin diseases. Very frequently onychomycosis is associated with tinea pedis. The author deals indetail, based on data in the literature, with the aetiology and views regarding the pathogenesis of the disease. Shementions various external, internal and predisposing factors which are involved in the increasing number ofonychomycoses in recent years. She describes the clinical picture of all four basic forms of the disease and analyzesdifferential diagnostic aspects. She describes in more detail other factors participating in the development ofonychomycoses such as the host and site specificity, geographical conditions, age, sex, genetic factors and others.The author also draws attention to diagnostic laboratory difficulties, in particular identification by cultivation. Inthe conclusion she mentions contemporary possibilities of local and general treatment where in recent yearssubstantial advances were made.

Key words:
onychomycosis, prevalence, diagnosis, therapy.


Autoři: A. Pospíšilová
Působiště autorů: II. kožní klinika FN, Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 166-169
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka se ve svém článku zabývá problematikou plísňového onemocnění nehtů nejen z kosmetického, ale hlavněz medicínského pohledu. Onychomykóza vytváří až 50 % všech nehtových problémů a současně asi 10 % onemoc-nění kůže. Velmi často onychomykózu provází tinea nohou. Autorka podrobně rozvádí na základě literárních pramenůetiologii a názory na patogenezi onemocnění. Uvádí celou řadu zevních, vnitřních a predisponujících faktorůuplatňujících se v nárůstu případů onychomykózy v posledních letech. Popisuje klinický obraz všech čtyř základníchforem onemocnění a rozebírá diferenciálně diagnostické úvahy. Detailně popisuje další faktory podílející se navzniku onychomykózy, jako je např. hostitelská a lokalizační specificita, geografické podmínky, věk, pohlaví,genetické faktory a další. Poukazuje na časté laboratorní diagnostické obtíže, zvláště s kultivační identifikací.V závěru práce uvádí současné možnosti místní i celkové terapie, ve které v poslední době došlo ke značnémupokroku.

Klíčová slova:
onychomykóza, výskyt, diagnostika, terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se