INZULIN, LÉČBA INZULINEM


Insulin and Insulin Treatment

The author summarizes basic findings on the formation of insulin, its secretion and bond to insulin receptors andother phenomena at the post-receptor level. He summarizes basic indications for insulin treatment also beyond thesphere of diabetology. In a separate part the author summarizes briefly the history since the discovery of insulin upto the present time with modern therapeutic procedures (insulin injections, insulin pumps). The greatest part of thepaper is devoted to contemporary insulin preparations and their use in therapy. A separate section is devoted also toinsulin absorption and ways to influence its action. Attention is drawn to some differences in insulin absorption inrelation to the site of injection, insulin concentration, body temperature and other factors which can be influenced.The objective of the paper is an overview of insulin and its use in therapy since to discovery of insulin to thepresent time.

Key words:
insulin, insulin absorption, insulin regime.


Autoři: G. Šindelka
Působiště autorů: III. interní klinika I. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 35-39
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou shrnuty základní poznatky o tvorbě inzulinu, jeho sekreci a vazbě na inzulinový receptor a dalšíchdějích na postreceptorové úrovni. Jsou zde základní indikace k léčbě inzulinem, a to i mimo oblast diabetologie.V samotné části je stručně shrnuta historie od objevu inzulinu až do současné doby s moderními léčebnými postupy(inzulinová pera, inzulinové pumpy). Největší rozsah práce je věnován současným inzulinovým preparátům a jejichléčebnému uplatnění. Rovněž je zde věnována samostatná část absorpci inzulinu a možnostem ovlivnění inzulino-vého působení. Je zde poukázáno na některé rozdíly v absorpci inzulinu v závislosti na místě vpichu inzulinu,koncentraci inzulinu, tělesné teplotě a dalších ovlivnitelných faktorech.Cílem práce je podat souhrnný pohled na inzulin a léčebné využití od jeho objevu až do současnosti.

Klíčová slova:
inzulin, absorpce inzulinu, inzulinový režim.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se