ČESKÉ SOUHRNY


Vyšlo v časopise: ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE, 49, 1, 2007, pp. 27-28

Neofaloplastika reinervovaným volným lalokem z m. latissimus dorsi: funkční studie nové techniky

Ranno R., Veselý J., Hýža P., Stupka I., Justan I., Dvořák Z., Monni N., Novák P., Ranno S.

Technika neofaloplastiky pomocí m. latissimus dorsi byla použita u 22 pacientů s cílem dosažení rigidity neofalu. Osmnáct pacientů bylo schopno tzv. „paradoxní erekce” kontrakcí přeneseného svalu. U 14 pacientů byla hodnocena hybnost a tvarové změny neofalu měřením délky a obvodu penisu v klidu a při kontrakci. Délka neofalu byla mezi 7 a 17 cm ( průměrně 12,2 cm) a obvod mezi 13 a 20 cm (průměrně 13,7 cm) v klidu. Pacienti byli schopni kontrahovat sval průměrně o 3,08 cm na délku a obvod se rozšířil průměrně o 4 cm. V této studii byly kvantifikovány rozměry a motilita demonstrující funkci a změny velikosti neofalu při souloži.

Objektivní zhodnocení kontrakční síly neofalu rekonstruovaného volným reinervovaným lalokem z m. latissimus dorsi u F-M transsexuálů

Ranno R., Hýža P., Veselý J., Dessy L. A., Kadaňka Z.

Cílem studie u 22 pacientů, kteří podstoupili neofaloplastiku pomocí volného reinervovaného m. latissimus dorsi, bylo zhodnocení síly kontrakce přeneseného svalu. Osmnáct pacientů bylo schopno volní kontrakce. U 14 pacientů byla měřena síla kontrakce pomocí maximální hmotnosti zvednutého závaží a kontrakce byla objektivizována pomocí EMG. Studie dokumentuje sílu volní kontrakce neofalu rekonstruovaného volným muskulokutánním lalokem a poskytuje nástroj pro další kli-nické hodnocení a srovnávání.

Kombinácia interoseálneho posteriórneho  a hypogastrického laloka za účelom rekonstrukcie kožných defektov pri úrazoch ruky

Burda R., Kitka M.

Kombinácia skalpačného poranenia prstov a mutilácie ďalších prstov ruky môže byť urgentne riešená kombináciou arterializovaného stopkatého laloka z predlaktia a vzdialeného axiálneho laloka. Táto kombinácia je alternatívou bežne popisovanej kombinácie posteriórneho interoseálneho laloka a laterálneho „arm” laloka. Zakrytie defektov na ruke urgentne nezvyšuje riziko komplikácií a redukuje čas hospitalizácie. V tomto článku prezentujeme prípad 26 ročného muža, ktorý utrpel vážne poranenie pravej ruky. Pacient podstúpil urgentné ošetrenie kombináciou hypogastrického a interoseálneho posteriórneho laloka. Napriek tomu, že nie je bežným zvykom uskutočniť zakrytie defektov na ruke urgentne, dosiahnutý prezentovaný výsledok u pacienta je uspokojivý.

Autori chcú poukázať, že radikálna primárna rekonštrukcia defektov ruky poskytuje ekvivalentný výsledok v porovnaní s odloženou rekonštrukcií kožných defektov ruky.

Zanořený pupek: neobvyklý případ potíží v místě pupeční jizvy

Mendis D., Pohl M. J.

Popisujeme případ pacientky, která podstoupila abdominoplastiku s rekonstrukcí pupku. Pacientka se dostavila rok po operaci se zánětem v pupeční krajině. Za důvod tohoto stavu byl považován absces kolem stehu, steh byl odstraněn. Potíže pacientky se přechodně zmírnily, ale objevila se recidiva, která vyžadovala chirurgickou revizi. Během této revize bylo zjištěno, že původní pupek byl ponechán na místě a zanořen. Bylo obnoveno normální uložení pupku a pacientka byla dále bez potíží.

Jednalo se o neobvyklý případ problému v místě pupeční jizvy, který by měl být brán do úvahy v rámci diferenciální diagnózy při zánětu v oblasti pupku.

Nová metoda hodnocení erytrózy na digitálních snímcích

Mezzana P., Anniboletti T., Curinga G., Onesti M. G.

V klinické praxi je potřebné reprodukovatelné a porovnatelné posouzení barvy kůže pro objektivní zhodnocení efektivity léčby. Pro objektivní, kvantitativní zjištění barevnosti kožních lézí byly v posledních deseti letech s úspěchem užity reflexní spektrofotometry a reflekční kolorimetry. Použití těchto přístrojů se však ukázalo jako příliš drahé a technicky příliš složité pro využití v klinické praxi. Reflexní měření barvy kůže vyžaduje přímý kontakt sondy s kůží a intenzita tohoto tlaku významně ovlivňuje výsledek. Pro hodnocení barvy kůže a efektivnosti léčby bylo proto navrženo měření barvy z digitálních obrázků, které je jednoduché a laciné. Nevýhodou této metody je přímá a těsná závislost na okolním světle. I když nasvícení zkoumaného objektu je přísně kontrolováno, výsledky různých laboratoří nejsou porovnatelné. Navrhli jsme standardní systém pro počítačovou analýzu barevných snímků erytrózy po léčbě intenzivním pulzním světlem. Tato metoda umožňuje srovnávat výsledky u snímků pořízených různými pozorovateli za různých světelných podmínek. Cílem naší studie je zavedení fixního barevného nastavení digitálních snímků, které umožní normalizované měření. Nejedná se o metodu absolutní kvantifikace zarudnutí či erytrózy, ale o metodu, která nám umožňuje přenést a porovnat hodnoty červené mezi snímky pořízenými za různých okolních podmínek. V období od prosince 2004 do května 2005 bylo na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie univerzity La Sapienza v Římě hodnoceno 30 pacientů. Byly užity tři terčíky standardního barevného papíru (červený, zelený, modrý), které byly přilepeny do okolí hodnoceného místa a bílý terčík do vzdálenějšího místa pro kontrolu. U každého pacienta byla pořízena série snímků před a po léčbě. Hodnotili jsme stupeň reprodukovatelnosti našeho postupu při pečlivé analýze digitálních snímků pořízených před léčbou za různých okolních podmínek.

Statistická analýza standardní odchylky mezi hodnotami získanými za různých světelných podmínek a hodnotami získanými za normalizovaných podmínek neukázala statisticky významnou diferenci. To potvrdilo dosažení našeho cíle – reprodukovatelnost výsledků.


Štítky
Chirurgie plastická Ortopedie Popáleninová medicína Traumatologie

Článek vyšel v časopise

Acta chirurgiae plasticae

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×